สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 658 เข้าชม
  • 12 ธันวาคม 2566
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะผู้แทน สพพ. ร่วมกับท่าน Phitsaphonh Philavong รองอธิบดี กรมขัวทางและคณะ ตลอดจนที่ปรึกษาและผู้ประกอบการงานก่อสร้างได้เดินทางติดตามความก้าวหน้าและประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ–บ้านโนนสะหวัน–สานะคาม–บ้านวัง–บ้านน้ำสัง ณ แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือทางการเงินระหว่าง สพพ. กับ สปป.ลาว ในลักษณะการให้กู้ทั้งจำนวน วงเงิน 1,826,500,000 บาท ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างระยะเวลาการรับประกันผลงาน