สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกรมสรรพากรครบรอบ 107 ปี
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 692 เข้าชม
  • 2 กันยายน 2565

นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนให้กับ “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบ 107 ปี โดยมี นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ อาคารกรมสรรพากร