สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ประกาศนโยบายป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 242 เข้าชม
  • 8 ธันวาคม 2566

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) พร้อมประกาศนโยบายป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรและขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวคิด BREAK THE CORRUPTTION “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” โดยร่วมรับชมวิดีทัศน์ในรูปแบบออนไลน์กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ณ อาคารซันทาวเวอร์ส วิภาวดีรังสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566