สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าร่วมพิธีเปิดสถานีรถไฟเวียงจันทน์ (คำสะหวาด)
โดย: NEDA Admin
  • 250 เข้าชม
  • 31 ตุลาคม 2566

            นายจักร บุญ-หลง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)  พร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ จันมณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานกรรมการตรวจสอบ และนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดสถานีรถไฟเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) ในโอกาสที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อย่างเป็นทางการ โดยภารกิจระหว่างการเยือนได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีรถไฟเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) ร่วมกับนายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ในพิธีดังกล่าว ผู้อำนวยการ สพพ. ได้นำเรียนความเป็นมาและบรรยายสรุปโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 (ท่านาแล้ง-เวียงจันทน์) ตลอดจนพาเยี่ยมชมอาคารสถานีและรางรถไฟ รวมถึงได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดผ้าแพรป้ายสถานีเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาวโครงการดังกล่าว เป็นโครงการความร่วมมือที่ สพพ. ให้กับ สปป.ลาว ในการก่อสร้างทางรถไฟจากสถานีท่านาแล้ง-สถานีเวียงจันทน์ (คำสะหวาด) พร้อมทั้งการก่อสร้างย่านกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard: CY) อาคารสำนักงานกรมรถไฟ และอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ตลอดจนงานระบบอาณัติสัญญาณและงานจุดตัดทางรถไฟ ในวงเงิน 1,650 ล้านบาท เพื่อทำให้การคมนาคมขนส่งระบบรางระหว่างไทยกับ สปป.ลาว มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้า เกิดการลงทุนต่อเนื่อง และสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปประกอบธุรกิจใน สปป.ลาว