สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกรมสรรพสามิตเนื่องในโอกาส ครบรอบ 92 ปี
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 656 เข้าชม
  • 20 กุมภาพันธ์ 2567

นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพสามิตครบรอบ 92 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน “กรมสรรพสามิตเพื่อสังคม” โดยมีนางจิติธาดา ธนะโสภณ รองอธิบดี รักษาการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต ให้การต้อนรับ ณ กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567