สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเตฯ หารือกับผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนโครงการความร่วมมือระหว่าง สพพ. และติมอร์ – เลสเต
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 475 เข้าชม
  • 29 สิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับนายจูเว็งซียู ดี เจซุส มาร์ตินส์ (Juvencio de Jesus Martins) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเตประจำราชอาณาจักรไทย และผู้แทนถาวรของติมอร์ – เลสเต ประจำสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ พร้อมด้วยนางสาววินิตา จามิกรณ์ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี และนายโจอาว อี. ทิลแมน มาร์ตินส์ (Joao E. Tilman Martins) เลขานุการตรี ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือเพื่อเตรียมการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์- เลสเต ของคณะผู้แทน สพพ. เพื่อหารือและผลักดันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง สพพ. และติมอร์ – เลสเต ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 และทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความร่วมมือ และแนวทางส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างกัน