สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สพพ. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งวาระที่สอง
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1002 เข้าชม
  • 25 เมษายน 2565

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สพพ. เป็นวาระที่สอง ตามมติของคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 ณ บริเวณอาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565