สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11)
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 2008 เข้าชม
  • 28 มิถุนายน 2562

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง และสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย – ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นโครงการซึ่งรัฐบาลไทย โดย สพพ. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปเงื่อนไขผ่อนปรนแก่รัฐบาล สปป.ลาว เพื่อดำเนินการ โดยพิธีดังกล่าวมีท่านบุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว เป็นประธาน และมีแขกผู้มีเกียรติจากฝ่ายไทย และ สปป.ลาว ร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside เวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562