สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 155 เข้าชม
  • 18 เมษายน 2567

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เป็นผู้แทนเข้าเยี่ยมคารวะนายไพฑูรย์ มหาพัณณาภรณ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศศรีลังกา รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการของ สพพ. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567