สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1917 เข้าชม
  • 3 มิถุนายน 2562

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562