สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เข้าร่วมการประชุม 2022 Annual Meeting Plenary
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 408 เข้าชม
  • 17 ตุลาคม 2565

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุม 2022 Annual Meeting Plenary ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ที่มีผู้ว่าการธนาคารโลกและผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศของแต่ละประเทศสมาชิกเข้าร่วม โดยในการประชุมมีการรับฟังสภาวะเศรษฐกิจโลกโดย Ms. Kristalina Georgieva, Managing Director of the International Monetary Fund และแนวทางการพัฒนาโดย Mr. David Malpass, World Bank Group President เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ณ DAR Constitutional Hall กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา