สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 57
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 270 เข้าชม
  • 7 พฤษภาคม 2567
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะ
ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 57 (57 th Annual Meeting of the BOARD OF GOVERNORS Asian Development Bank) โดยมี Mr. Masatsugu Asakawa, the President of the Asian Development Bank และ Mr. Irakli Kobakhidze, Prime Minister of Georgia กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมฯ โดย ADB President ได้เน้นย้ำถึงความเร่งด่วนในการสร้างความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยปัญญาประดิษฐ์ ((Artificial intelligence) : AI) ควบคู่กับโลกาภิวัตน์ทางระบบนิเวศ (Green Globalization) เป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเติบโตแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) พร้อมนี้ Mr. Kobakhidze ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของประเทศจอร์เจีย ในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างยุโรปและเอเชีย ณ กรุงทบิลิซี ประเทศจอร์เจีย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567