สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าวเส้นทางเชื่อมโยงเมืองคู่แฝดน่าน-หลวงพระบาง สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจไทย-ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1955 เข้าชม
  • 27 มิถุนายน 2562

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมงานแถลงข่าว "เส้นทางเชื่อมโยงเมืองคู่แฝดน่าน-หลวงพระบาง สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจไทย-ลาว" โดยมี รองเจ้าแขวงหลวงพระบาง ท่านวงสะหวัน เทพพะจัน, อธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ท่านแพง ดวงเงิน และรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลวงพระบาง มาดามแววมณี ดวงดารา ได้ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนและร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนเมืองหงสา-เมืองจอมเพชร ต่อแขวงหลวงพระบาง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเส้นทางการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทย-สปป.ลาว และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมถึงโอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของแขวงหลวงพระบาง ต่อการรับมือกับภาคธุรกิจที่นักลงทุนไทยจะสามารถมาลงทุนได้ และสภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม ณ โรงแรมพูลแมน หลวงพระบาง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562