สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเดินทางประเมินศักยภาพโครงการความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2567
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 644 เข้าชม
  • 5 กุมภาพันธ์ 2567

พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้เข้าร่วมประเมินศักยภาพโรงพยาบาลอำเภอ (Referral Hospital of Anlongveng) เพื่อดำเนินการสำรวจความต้องการในการพัฒนาปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์ ร่วมกับผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนจากโรงพยาบาลอำเภอภูสิงห์ ณ เมืองอันลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมกันนี้ สพพ. และคณะผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อร่วมมือพัฒนาโรงพยาบาลอันลองเวงต่อไป