สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสาพัฒนาพิทักษ์ท้องทะเล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในอ่าวไทยภาคใต้
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 715 เข้าชม
  • 12 กันยายน 2565

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำโดย นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ได้นำคณะจิตอาสาพระราชทานกว่า 60 คน ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนหาดแม่น้ำ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรวมพลังอาสาพัฒนาพิทักษ์ท้องทะเล ภายใต้โครงการ “สร้างจิตอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปล่อยปูสู่ทะเล” โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ลูกกุ้งแชบ๊วยจากสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี และลูกปูม้าจากศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านใต้เกาะสมุยกว่า 6 ล้านตัว เพื่อให้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและเป็นการเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศน์ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ณ บริเวณชายหาดโรงแรมสันติบุรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565