สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เดินทางสำรวจเส้นทางและประชุมตรวจรับรายงานเบื้องต้น โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1757 เข้าชม
  • 2 พฤษภาคม 2562

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางเข้าร่วมสำรวจเส้นทางและประชุมตรวจรับรายงานเบื้องต้น (Inception Report) งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สู่ชายแดนไทย-เมียนมา ร่วมกับผู้แทนกระทรวงการก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำโดย H.E. Ohn Lwin, Director General, Department of Highway ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องของเมียนมา เพื่อเป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตกของภูมิภาค และเชื่อมต่อการพัฒนาจากพื้นที่ฝั่งทะเลตะวันออกของไทยไปยังเมียนมา ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2562