สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สพพ. หารือท่านวันทองฯ สรุปความก้าวหน้าโครงการและเตรียมจัดงานสื่อมวลชนสัญจร ปี 2019
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1680 เข้าชม
  • 31 พฤษภาคม 2562

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ และคณะของ สพพ. เข้าร่วมประชุมหารือกับท่านวันทอง บุดตะนะวง รองอธิบดีกรมขัวทาง และคณะจากกรมขัวทาง บริษัทที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมาโครงการ เพื่อสรุปผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ที่กำลังจะแล้วเสร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับการจัดงานสื่อมวลชนสัญจรสานสัมพันธ์ไทย-ลาว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเมืองทอง