สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. หารือกระทรวงการคลัง ติมอร์-เลสเต เพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่าง สพพ. และติมอร์-เลสเต
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 265 เข้าชม
  • 21 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยนางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 1 และนายสกลวัฒน์ ทองเจริญ อัคราชทูตที่ปรึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และคณะ ได้เข้าพบ Ms. Felicia Claudinanda Cruz Carvalho, Vice-Ministry of Finance, RDTL สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สพพ. และติมอร์-เลสเต สำหรับโครงการความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินความร่วมมือในอนาคตต่อไป