สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. ประชุมหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเงินของ สปป.ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 664 เข้าชม
  • 15 ตุลาคม 2565

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ ได้เข้าประชุมร่วมกับ H.E Dr. Phouthanouphet Saysombath รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเงินของ สปป.ลาว และคณะ เพื่อหารือถึงความร่วมมือในอนาคตระหว่าง สปป. ลาว และ NEDA และได้รายงานสถานะโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ นอกจากนี้ ได้หารือถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันของ สปป. ลาว รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการหนี้สาธารณะและนโยบายการดำเนินการแก้ไขปัญหา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา