สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เป็นตัวแทนจัดประชุม 4 ฝ่าย (CEXIM-EDCF-JICA-NEDA) อย่างไม่เป็นทางการ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1631 เข้าชม
  • 5 พฤศจิกายน 2563
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM-EDCF-JICA-NEDA อย่างไม่เป็นทางการผ่านทาง VDO Conference โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้แทนจากทั้ง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีน (CEXIM) กองทุนความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ (EDCF) ของเกาหลีใต้ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และ สพพ. ได้ร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการดำเนินงานของแต่ละประเทศในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 รวมถึงได้มีการเชิญ Mr. I Kadek Dian Sutrisna, Chief Economist เป็นผู้แทนจาก PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) หรือ PT SMI ของอินโดนีเซียมาแนะนำองค์กร รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ International Development Finance Club (IDFC) รวมถึงผู้แทนจาก JICA ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนะนำการประชุมของหน่วยงานด้านการพัฒนาในระดับนานาชาติ คือ Finance in Common Summit ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563 ณ กรุงปารีส ผ่านทาง VDO Conference ซึ่งเปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านการพัฒนาทั่วโลกสามารถเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของ IDFC
การประชุมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันของทั้ง 4 หน่วยงานในช่วงที่ สพพ. ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM-EDCF-JICA-NEDA ครั้งที่ 10 ที่ประเทศไทยได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก