สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
NEDA เปิดเส้นทางเมืองคู่แฝดจังหวัดน่านสู่เมืองหลวงพระบาง
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1940 เข้าชม
  • 26 มิถุนายน 2562

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) หรือ NEDA และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรสานสัมพันธ์ไทย-ลาว ในพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ระยะทาง 114 กม. วงเงิน 1,977 ล้านบาท เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว โดยมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณบ้านนาปุง เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี สิ้นสุดที่บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง ซึ่งเส้นทางดังกล่าว สามารถเชื่อมโยงจากหลวงพระบางต่อไปยังประเทศจีน โดยผ่านไปยังถนนหมายเลข 13 และต่อไปยังกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยใช้ถนนหมายเลข 4 ได้ และยังสามารถเดินทางด้วยระยะเวลาเพียง 3 ชม. จากเดิมใช้เวลามากกว่า 5-6 ชม. สำหรับเส้นทางเมืองคู่แฝดจังหวัดน่านเชื่อมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง และยังได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์และเก็บภาพเส้นทางช่วงสัญญาที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการ (กม. 0) บริเวณสามแยกบ้านนาปุง ณ แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562