สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 90 เข้าชม
  • 17 มิถุนายน 2567

พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  (สพพ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมปันปลูก” โดย สพพ. ได้ปลูกต้นทองอุไรร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร ถือเป็นการส่งเสริมให้องค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สีเขียวและสร้างกำแพงกรองฝุ่นตามโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นของกรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ บริเวณริมคลองบางเขน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567