สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 632 เข้าชม
  • 9 กุมภาพันธ์ 2567

เชิญชวนผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่ คกก.สรรหาและคัดเลือกฯ กำหนดมายัง สทนช. สามารถสแกน QR CODE เพื่อดูรายละเอียด