สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเจรจาหารือเกี่ยวกับร่างสัญญาเงินกู้ โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1920 เข้าชม
  • 2 พฤษภาคม 2562

คณะผู้บริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประกอบด้วย นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. และนางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 2 เดินทางเข้าร่วมการประชุมเจรจาหารือเกี่ยวกับร่างสัญญาเงินกู้ สำหรับโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) ร่วมกับหน่วยงานผู้แทนของรัฐบาลเมียนมา ประกอบด้วย Ministry of Planning and Finance (MOPF) นำโดย Daw Si Si Pyone, Director General of Treasury Department และ Ministry of Construction (MOC) นำโดย Daw Khaing Khaing Soe, Deputy Director of Department of Urban and Housing Development ณ ห้องประชุม Treasury Department, MOPF กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562