สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีส่งมอบโครงการประปาภูเขาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 2077 เข้าชม
  • 26 มิถุนายน 2562

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ นำคณะสื่อมวลชนเดินทางเยี่ยมชมเส้นทางในโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) ในระหว่างการเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ สพพ. ได้จัดพิธีส่งมอบ “โครงการประปาภูเขาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ หมู่บ้านกิ่วแท่ง เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ทั้งนี้ โครงการที่กล่าว สพพ. ได้ร่วมมือกับบริษัท ลาว เวิลด์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการบริหารจัดการน้ำโดยระบบประปาภูเขา ในวงเงินกว่า 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนลาวที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างเส้นทาง ให้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง ในการนี้ สพพ.ได้รับเกียรติจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีอันเป็นมงคลสูงสุด โดยมี รองเจ้าแขวงหลวงพระบาง ท่านวงสะหวัน เทพพะจัน, อธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ท่านแพง ดวงเงิน, ผู้แทนแผนกแขวงหลวงพระบาง, ผู้แทนห้องการโยธาธิการเมืองจอมเพชร, และอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ดร.สุวิทย์ มังคละ รวมถึง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมน ท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บัญชากิจ และ บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด ผู้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการประปาภูเขาแห่งนี้ ให้ประสบผลสำเร็จอย่างดี ณ หมู่บ้านกิ่วแท่ง เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562