สื่อสารองค์กร

ข่าวประชาสัมพันธ์
สพพ. เดินทางติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ–บอลิคำไซ) สปป.ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 107 เข้าชม
  • 14 มิถุนายน 2567

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ เดินทางติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ–บอลิคำไซ) สปป.ลาว ซึ่งมีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 90 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จ การเชื่อมโยงสะพานไทย-สปป.ลาว จะช่วยกระตุ้นการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และท่องเที่ยวระหว่างไทยกับ สปป.ลาว รวมถึงทำให้การขนส่งสินค้าจากไทยไปสู่ตลาดจีนตอนใต้คล่องตัวขึ้น ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567