จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง โครงการศึกษาวิจัยพลวัตของ Supply Chain ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนัยต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 5 ม.ค. 2564
  • 785 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง