แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ขององค์กร

แผนงานที่สำคัญ
แผนงานที่สำคัญ
 • แบบประเมินองค์การมหาชน (KPI) ปี 2566 ของ สพพ.
  แบบประเมินองค์การมหาชน (KPI) ปี 2566 ของ สพพ.
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 ธ.ค. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2203
  • View : 28
 • แบบประเมินองค์การมหาชน (KPI) ปี 2565 ของ สพพ.
  แบบประเมินองค์การมหาชน (KPI) ปี 2565 ของ สพพ.
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 8 เม.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2214
  • View : 28
 • แบบประเมินองค์การมหาชน (KPI) ปี 2564 ของ สพพ.
  แบบประเมินองค์การมหาชน (KPI) ปี 2564 ของ สพพ.
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 8 เม.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2204
  • View : 28
 • คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 20 ม.ค. 2564
  • ดาวน์โหลด : 2204
  • View : 28
 • คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 27 มี.ค. 2562
  • ดาวน์โหลด : 2204
  • View : 28
 • คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 26 เม.ย. 2561
  • ดาวน์โหลด : 2207
  • View : 28
 • คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 ม.ค. 2561
  • ดาวน์โหลด : 2208
  • View : 28
 • คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 12 ม.ค. 2559
  • ดาวน์โหลด : 2207
  • View : 28
 • คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 ม.ค. 2558
  • ดาวน์โหลด : 2211
  • View : 28
 • คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 ม.ค. 2561
  • ดาวน์โหลด : 2207
  • View : 28
 • คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 ม.ค. 2561
  • ดาวน์โหลด : 2207
  • View : 28
 • คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  คำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 ม.ค. 2561
  • ดาวน์โหลด : 2212
  • View : 28
ทั้งหมด18รายการ