เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2566
  • Download : 2206
  • View : 132
 • แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
  แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .png
  • Updated : 28 เม.ย. 2566
  • Download : 2200
  • View : 140
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 เม.ย. 2566
  • Download : 2198
  • View : 118
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 ก.พ. 2566
  • Download : 2203
  • View : 143
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2566 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2566 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 26 เม.ย. 2566
  • Download : 2203
  • View : 138
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 29 เม.ย. 2565
  • Download : 2200
  • View : 589
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 29 เม.ย. 2565
  • Download : 2200
  • View : 554
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2565
  • Download : 2204
  • View : 554
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2564
  • Download : 2203
  • View : 989
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2564
  • Download : 2201
  • View : 881
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ปี 2563
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ปี 2563
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 เม.ย. 2564
  • Download : 2200
  • View : 1021
 • มาตรการส่งเสริมคุณและความโปรงใส่ภายใน
  มาตรการส่งเสริมคุณและความโปรงใส่ภายใน
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 เม.ย. 2564
  • Download : 2206
  • View : 933
ทั้งหมด13รายการ