สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) สื่อสารองค์กร - ข่าวประชาสัมพันธ์ http://neda.or.th/2018/ สพพ. เข้าร่วมประชุมการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว และติดตามโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน สพพ. เข้าร่วมประชุมการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว และติดตามโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGA4BNWewEb3QWewEb3Q 5 ต.ค. 2560 สพพ. ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 สพพ. ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGS4BNWewEb3QWewEb3Q 25 ต.ค. 2560 สพพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 สพพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต รัชกาลที่ 9 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGW4BNWewEb3QWewEb3Q 13 ต.ค. 2560 การร่วมสำรวจติดตามโครงการในแขวงไชยะบุลีและแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ สพพ. และนายวันทอง บุดตะนะวง. รองอธิบดีกรมทางหลวง สปป.ลาว ร่วมเป็นหัวหน้าคณะประชุมติดตามความก้าวหน้าและสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) ณ แขวงไชยะบุลี และแขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2560 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGW4AjWewEb3QWewEb3Q 2 พ.ย. 2560 สพพ. เตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินของอาคารซันทาวเวอร์ส ประจำปี 2560 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมการฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน (กรณีอัคคีภัย) ประจำปี 2560 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGA4AjWewEb3QWewEb3Q 10 พ.ย. 2560 งานสัมมนาและชมผลงานนิทรรศการ "Digital Government Summit 2017" พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมงานสัมมนาและชมผลงานนิทรรศการ “Digital Government Summit 2017” http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGE4AjWewEb3QWewEb3Q 10 พ.ย. 2560 การประกวดราคาหาผู้รับเหมา สำหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา การประกวดราคาหาผู้รับเหมา สำหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGI4AjWewEb3QWewEb3Q 7 ธ.ค. 2560 สพพ. ร่วมประชุมคณะโฆษกกระทรวงการคลัง สพพ. ร่วมประชุมคณะโฆษกกระทรวงการคลัง http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGM4AjWewEb3QWewEb3Q 7 ธ.ค. 2560 สพพ. เยี่ยมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สพพ. เยี่ยมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGq4AjWewEb3QWewEb3Q 29 พ.ย. 2560 One Belt One Road เศรษฐกิจภูมิภาค "ไทย - จีน" One Belt One Road เศรษฐกิจภูมิภาค "ไทย - จีน" http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGu4AjWewEb3QWewEb3Q 24 พ.ย. 2560 งานสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGy4AjWewEb3QWewEb3Q 24 พ.ย. 2560 วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 15 ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 15 ปี http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGE4BNWewEb3QWewEb3Q 3 ต.ค. 2560 การศึกษาดูงานภารกิจด้านสังคมของสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ณ วัดราชนัดดารามและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ การศึกษาดูงานภารกิจด้านสังคมของสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ณ วัดราชนัดดารามและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGI4BNWewEb3QWewEb3Q 21 ก.ย. 2560 สพพ. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี GMS และการประชุมหารือเพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ สพพ. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี GMS และการประชุมหารือเพื่อพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGu4BNWewEb3QWewEb3Q 18 ก.ย. 2560 งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 "รัฐบาลใหม่ คอรร์รัปชั่นเก่า?" งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 "รัฐบาลใหม่ คอรร์รัปชั่นเก่า?" http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGy4BNWewEb3QWewEb3Q 6 ก.ย. 2560 พิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียนประถมศึกษาโรงเรียน ARMU - อามู รัฐตะยินตายี (ตะนาวศรี) อ.มิตต้า จ.ทวาย เมียนมา พิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียนประถมศึกษาโรงเรียน ARMU - อามู รัฐตะยินตายี (ตะนาวศรี) อ.มิตต้า จ.ทวาย เมียนมา http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGO4BDWewEb3QWewEb3Q 5 ก.ย. 2560 การประชุมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี EDCF และการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM EDCF JICA และ NEDA ครั้งที่ 7 การประชุมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี EDCF และการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM EDCF JICA และ NEDA ครั้งที่ 7 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGS4BDWewEb3QWewEb3Q 4 ก.ย. 2560 งานสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 102 งานสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบปีที่ 102 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGW4BDWewEb3QWewEb3Q 1 ก.ย. 2560 การประชุมทางวิชาการในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 4 เมือง และติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ สปป.ลาว การประชุมทางวิชาการในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 4 เมือง และติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ สปป.ลาว http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGE4BDWewEb3QWewEb3Q 30 ส.ค. 2560 ผู้แทนจาก Korea Development Institute (KDI) เข้าพบรองผู้อำนวยการ สพพ. และผู้แทน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการของ สพพ. ผู้แทนจาก Korea Development Institute (KDI) เข้าพบรองผู้อำนวยการ สพพ. และผู้แทน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการของ สพพ. http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGI4BDWewEb3QWewEb3Q 28 ส.ค. 2560 คณะผู้แทนจาก The Asia Foundation เข้าพบปะหารือกับผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะผู้แทนจาก The Asia Foundation เข้าพบปะหารือกับผู้อำนวยการ สพพ. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGM4BDWewEb3QWewEb3Q 22 ส.ค. 2560 การประชุมวิพากย์(ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านคอร์รัปชัน การประชุมวิพากย์(ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านคอร์รัปชัน http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGq4BDWewEb3QWewEb3Q 1 ม.ค. 2513 การประชุมร่างยุทธศาสตร์ 4 ปี ในคณะกรรมการบริหารของ สพพ. การประชุมร่างยุทธศาสตร์ 4 ปี ในคณะกรรมการบริหารของ สพพ. http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGu4BDWewEb3QWewEb3Q 16 ส.ค. 2560 การประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการร่างยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมและให้ความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=nGy4BDWewEb3QWewEb3Q 11 ส.ค. 2560 "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ร่วมบริจาคเงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อสมทบทุนร่วมกับสำนักงานอาสากาชาด http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZUtk 10 ส.ค. 2560 โครงการ "ดอกไม้จันทน์ แทนดอกไม้ใจ ถวายแด่พ่อหลวง" พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 59,999 ดอก http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZUtk 10 ส.ค. 2560 รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมงาน "รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” จัดโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอยภัยและสร้างสรรค์ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZUtk 9 ส.ค. 2560 การประชุมและให้ความเห็นต่อยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 สพพ. จัดการประชุมและให้ความเห็นต่อยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. โดยมีนายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมการประชุม ในการประชุมนี้เป็นการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ 4 ปี ของ สพพ. http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZUtk 7 ส.ค. 2560 Strengthening ASEAN Economy : CLMVT and EEC Models นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมอภิปราย เรื่อง Strengthening ASEAN Economy : CLMVT and EEC Models http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZUtk 4 ส.ค. 2560 การศึกษาดูงานภารกิจด้านสังคมของสำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ณ วัดราชนัดดารามและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เยี่ยมชมภารกิจด้านสังคมของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ วัดราชนัดดารามวรวิหารและนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZUtk 3 ส.ค. 2560 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่ง ครั้งที่ 21 ภายใต้โครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่ง ครั้งที่ 21 ภายใต้โครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZUtk 19 ก.ค. 2560 การเดินทางสำรวจศักยภาพ โครงการพัฒนาถนนสายรอง 5 สาย เชื่อมถนนหมายเลข 56 และถนนหมายเลข 58 ในจังหวัดบันเตียเมียนเจย และจังหวัดอุดรเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางฝ่ายไทย ในการเดินทางสำรวจศักยภาพ โครงการพัฒนาถนนสายรอง 5 สาย http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZUtk 13 ก.ค. 2560 งานสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 143 ปี พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 143 ปี http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZUtk 4 ก.ค. 2560 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เข้าพบประธานกรรมการบริหาร สพพ. นายหลี บุญค้ำ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เข้าพบ นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZUtk 4 ก.ค. 2560 NEDA สำรวจพื้นที่โครงการเพื่อทบทวนแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในกรุงย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นประธานฝ่ายไทยในการประชุมหารือสำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในกรุงย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZKtk 28 มิ.ย. 2560 โครงการ "ดอกไม้จันทน์ แทนดอกไม้ใจ ถวายแด่พ่อหลวง" พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ร่วมกับหน่วยงานเอกชนในอาคารซันทาวเวอร์ส ส่งมอบอุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZKtk 20 มิ.ย. 2560 การจัดถ่ายทอดความรู้หลักสูตร " Debt Management and Fiscal Issues " พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ในหลักสูตร “Debt Management and Fiscal Issues” พร้อมทั้งให้เกียรติในการบรรยายในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของ สพพ.” ณ โรงแรมอัมรา กรุงเทพ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZKtk 1 ม.ค. 2513 รับรองเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน การถ่ายทอดความรู้หลักสูตร " Debt Management and Fiscal Issues " นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ที่เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ในหลักสูตร “Debt Management and Fiscal Issues” ณ ภัตตาคารสมบูรณ์ ถนนสุรวงศ์ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZKtk 19 มิ.ย. 2560 กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร Press Tour 2017 นายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) พร้อมด้วย นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการ สพพ. และ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร Press Tour 2017 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZKtk 16 มิ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZKtk 14 มิ.ย. 2560 สพพ. ประเมินโครงการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 (R12) (ท่าแขก-ยมมะลาด-บัวละพา-นาเพ้า) ร่วมกับ สปป. ลาว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ สพพ. คณะผู้แทน สพพ. ร่วมกับผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง กระทรวงวางแผนและการลงทุน http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZKtk 6 มิ.ย. 2560 รองผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมการปรึกษาหารือการทบทวนนโยบาย การสื่อสารสาธารณะของธนาคารพัฒนาเอเชีย พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมการหารือเพื่อทบทวนนโยบาย การสื่อสารสาธารณะของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank’s Public Communications Policy Review Consultation) ณ สำนักงานธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZKtk 8 มิ.ย. 2560 สพพ. สำรวจพื้นที่จัดกิจกรรม CSR & Press Tour 2017 นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนน http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZKtk 8 ม.ค. 2561 กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์อาพาธ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์อาพาธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2561 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZKtk 26 ธ.ค. 2560 คณะผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว เข้ารับฟังการบรรยาย คณะผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว เข้ารับฟังการบรรยาย http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZ3tk 21 ธ.ค. 2560 ประชุมการชี้แจงผลการทบทวนแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้า ในกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นประธานฝ่ายไทยในการประชุมชี้แจงผลการทบทวนแบบก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในกรุงย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) โดยมี Mr. U Maung Maung Lat ประธานกรรมการ Yangon Electricity Supply Corporation (YESC) เป็นประธานฝ่ายเมียนมา โดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมหารือและชี้แจงผลการทบทวบ ก่อสร้างโครงการที่กล่าว และเข้าเยี่ยมชมบริษัท NC & MaGa Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผลิตคอนกรีตอัดแรงแบบแรงเหวี่ยง (Spun) ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเมียนมา ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561 ณ กรุงย่างกุ้ง และเมืองเมาะลำไย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcAUtk 10 ม.ค. 2561 สพพ. ร่วมลงนาม ROD สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ โครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) และเข้าร่วมประชุมโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ สพพ. และท่านแพง ดวงเงิน อธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก-แขวงคำม่วน-จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป. ลาว ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมประชุมกับ ท่านแสงทวีไซ มะลิวัน รองอธิบดีกรมรถไฟ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย-ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ กรมรถไฟ สปป.ลาว http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcAUtk 16 ม.ค. 2561 วันครบรอบการเปิดดำเนินงาน 24 ปี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย นายกีรติ เวฬุวัน ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน เป็นผู้แทน สพพ. เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยครบรอบ 24 ปี http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycAKtk 19 ก.พ. 2561 สพพ. ได้เข้าร่วมหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นายกีรติ เวฬุวัน ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุนและคณะเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้เข้าร่วมหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยนายกษาปณ์ เงินรวง และนางสาวโสภา พงศ์กระพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในประเด็นการจัดทำงบการเงินแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ PSA และการจัดทำเงินทุนสำรอง ตลอดจนการก่อหนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของ สพพ. ในอนาคต เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcAKtk 26 ม.ค. 2561 พิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร Infrastructure Project Management สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จัดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร Infrastructure Project Management ในระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2561 โดยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ที่กล่าว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcAKtk 30 ม.ค. 2561 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมการประชุมหารือสำหรับการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมการประชุมหารือสำหรับการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcAKtk 19 ม.ค. 2561 ข่าวการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย - ลาว ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยคณะผู้แทน สพพ. ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย-ลาว ครั้งที่ 21 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcAKtk 31 ม.ค. 2561 โครงการสำรวจข้อมูลและเผยแพร่ภารกิจงาน สพพ. นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพพ. และคณะประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลและเผยแพร่ภารกิจงาน สพพ. ได้จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcAKtk 31 ม.ค. 2561 คณะตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-หลวงพระบาง นายเพ็ญศักดิ์ ชลารักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สพพ. และคณะตรวจสอบฯ เดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา – บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAKtk 31 ม.ค. 2561 สพพ. และผู้แทนเยือนเวียดนาม เพื่อหารือในการจัดทำ ร่าง Country Strategy ระหว่าง สพพ. กับเวียดนาม (ปี พ.ศ. 2562-2564) พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วย นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และนางสาวชาคริยา กัทลีพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เดินทางเยือนกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและเวียดนาม สำหรับการจัดทำร่าง Country Strategy (CS) ระหว่าง สพพ. กับเวียดนาม (ปี พ.ศ. 2562-2564) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcAatk 6 ก.พ. 2561 สพพ. เยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)(สพพ.) เยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcAatk 9 มี.ค. 2561 ผู้แทน สพพ. หารือกับราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อจัดทำ Country Strategy 2019 - 2021 นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เดินทางเยือนกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำ Country Strategy ระหว่าง สพพ. กับกัมพูชา (ปี พ.ศ. 2562-2564) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcAatk 22 ก.พ. 2561 เสวนา"R12 Way Forwards on Thailand - Lao PDR - Vietnam Relations" นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะสื่อมวลชนร่วมรับฟังการเสวนาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม หัวข้อ “R12 Way Forwards on Thailand - Lao PDR - Vietnam Relations” http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcAatk 11 มี.ค. 2561 กิจกรรม CSR-PRESS TOUR 2018 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. และ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมแหล่งผลิตของผู้ประกอบธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ของไทย อาทิ บริษัท คำม่วนซีเมนต์ จำกัด (KCL) เมืองมะหาไซ สปป.ลาว และเขตเศรษฐกิจท่าเรือน้ำลึกหวุ่งอ่าง เวียดนาม รวมถึงแหล่งเที่ยวที่สำคัญต่างๆ ทั้งในจังหวัดนครพนม สปป.ลาว และเวียดนาม ที่ช่วยส่งเสริมให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวคึกคัก http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcAatk 11 มี.ค. 2561 Press Tour เส้นทาง R12 ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. และ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ.นำคณะสื่อมวลชนเดินทางเพื่อศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สภาพเส้นทางและความเป็นไปได้ในการขนส่งสินค้า ระบบการขนส่งสินค้า ตลอดจนพิธีศุลกากร ตามเส้นทางโลจิสติกส์ในโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) นครพนม(ไทย)-ท่าแขก/นาเพ้า(สปป.ลาว)-จาลอ ฮานอย(เวียดนาม) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAatk 11 มี.ค. 2561 NEDA ร่วมหารือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เพื่อจัดทำ Country Strategy 2019 - 2021 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)เดินทางเยือนดิลี ติมอร์ เลสเต ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2561 เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำ Country Strategy ระหว่าง สพพ. กับติมอร์ (ปี พ.ศ. 2562-2564) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycAatk 6 มี.ค. 2561 NEDA ร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จัดกิจกรรมสนทนาธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านธรรมะ ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcA3tk 28 มี.ค. 2561 งานสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 143 ปี นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 143 ปี http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScA3tk 2 เม.ย. 2561 NEDA ร่วมเสวนากับ Association for Asian Studies พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้รับเชิญจาก East-West Center และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมเสวนากับ Association for Asian Studies http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcBKtk 25 มี.ค. 2561 สพพ. เข้าร่วมประชุม GMS Summit ครั้งที่ 6 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทน สพพ. เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Summit) ครั้งที่ 6 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcBKtk 29 มี.ค. 2561 การร่วมสำรวจติดตามโครงการในแขวงไชยะบุลีและแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ สพพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สพพ. และนายชัยสงคราม มะโนทำ รองอธิบดีกรมทางหลวง สปป.ลาว ร่วมเป็นหัวหน้าคณะประชุมติดตามความก้าวหน้าและสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) ณ แขวงไชยะบุลี และแขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcBKtk 3 เม.ย. 2561 โครงการสัมมนาการประชุมทางวิชาการ “สังคมศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโลก ครั้งที่ 1” พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมบรรยายในโครงการสัมมนาการประชุมทางวิชาการ “สังคมศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโลก ครั้งที่ 1” http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucBKtk 10 เม.ย. 2561 สพพ. ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการท่านใหม่ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycBKtk 25 เม.ย. 2561 ประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ความมั่นคง จีน และสหรัฐอเมริกา ผลกระทบต่อโลก ภูมิภาค และไทย พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมการประชุมสนทนา “ยุทธศาสตร์ความมั่นคง จีน และสหรัฐอเมริกา : ผลกระทบต่อโลก ภูมิภาค และไทย” http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZUtl 2 พ.ค. 2561 การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 51 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. นายกีรติ เวฬุวัน ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน และนายมงคล เจริญศรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 51 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZUtl 3 พ.ค. 2561 เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 51 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 51 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZUtl 3 พ.ค. 2561 พิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร Public Debt Management and Economic Issues นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน หลักสูตร Public Debt Management and Economic Issues http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZUtl 7 พ.ค. 2561 ผู้อำนวยการ สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง และเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และคณะผู้แทน สพพ. ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว และเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สพพ. และหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างไทย – ลาวในอนาคต ในการนี้ ได้เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย – ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 เพื่อพิจารณาผลการทบทวนแบบรายละเอียดของโครงการฯ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZUtl 10 พ.ค. 2561 งานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี ของ สพพ. นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 13 ปี http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZUtl 11 พ.ค. 2561 การแข่งขัน “เดิน-วิ่ง การกุศล สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา” ครั้งที่ ๑ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในพิธีเปิดการแข่งขัน “เดิน-วิ่ง การกุศล สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ไทย-กัมพูชา” ครั้งที่ ๑ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZUtl 13 พ.ค. 2561 NEDA จัดงานสถาปนาครบรอบ 13 ปีแห่งความภูมิใจ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี แห่งการก่อตั้งในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZUtl 17 พ.ค. 2561 สพพ. ศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZUtl 31 พ.ค. 2561 การหารือโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย ร่วมกับผู้แทนจากกรมทางหลวง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศ หารือกับปลัดกระทรวงก่อสร้าง (Ministry of Construction) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZKtl 30 พ.ค. 2561 NEDA สนับสนุนเงินบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดี นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ สพพ. ร่วมกิจกรรมสาธารณกุศล เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี ของ สพพ. http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZKtl 6 มิ.ย. 2561 สพพ. ร่วมส่งเสริมกิจกรรมกำจัดขยะอย่างถูกต้อง นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ นำคณะเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมกิจกรรมการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยากและเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการแยกขยะ การลดขยะ การนำขยะกลับไปใช้ใหม่ เนื่องในวันทะเลโลก http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZKtl 8 มิ.ย. 2561 การประชุมเริ่มต้นโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) และการประชุมติดตามงาน โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย – ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 สปป. ลาว ช่วงเช้าวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) Mr.Bouachanh Ouansavanh รองอธิบดีกรมขัวทาง สปป. ลาว เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ 1 และผู้แทนคณะที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และบริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมประชุมเริ่มต้น (kick-off) งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบสำหรับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) ช่วงเมืองท่าแขก - แขวงคำม่วน - จุดผ่านแดนบ้านนาเผ้า สปป.ลาว ณ กรมขัวทาง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว โดยการศึกษาออกแบบเส้นทาง R12 ดังกล่าวมีกำหนดการแล้วเสร็จปลายเดือนมีนาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZKtl 30 พ.ค. 2561 2018 Asian Regional Public Debt Management Forum นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมการประชุม 2018 Asian Regional Public Debt Management Forum http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZKtl 14 มิ.ย. 2561 สพพ. ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของศรีลังกาสำหรับการจัดทำ Country Strategy พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เดินทางเยือนกรุงโคลอมโบ ศรีลังกา ระหว่างวันที่ 6-9 มิถุนายน 2561 เพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำ Country Strategy ระหว่าง สพพ. กับศรีลังกา (ปี พ.ศ. 2562-2564) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZKtl 9 มิ.ย. 2561 การประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง – อินโดจีน – เมาะลำไย ครั้งที่ 4 นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง – อินโดจีน – เมาะลำไย ครั้งที่ 4 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZKtl 21 มิ.ย. 2561 การประชุมคณะทำงานด้านการขนส่ง ครั้งที่ 22 ภายใต้โครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่ง ครั้งที่ 22 ภายใต้โครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZKtl 20 มิ.ย. 2561 วันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 144 ปี นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 144 ปี พร้อมร่วมสมทบทุนบริจาคเงินกับมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานรับมอบเงินบริจาค ณ กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZKtl 4 ก.ค. 2561 NEDA ร่วมบรรยายในงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “Thailand’s Poverty Alleviation Initiative in CLMV” พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “Thailand’s Poverty Alleviation Initiative in CLMV” http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZatl 4 ก.ค. 2561 NEDA จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถของ คพพ. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถของ คณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZatl 4 ก.ค. 2561 NEDA เข้าร่วมการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของ JICA นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทน สพพ. เข้าร่วมการประชุมกับผู้บริหารระดับสูงของ Japan International Cooperation Agency (JICA) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZatl 9 ก.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZatl 19 ก.ค. 2561 NEDA ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ (พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล) และ (นายกีรติ เวฬุวัน) เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZatl 26 ก.ค. 2561 NEDA เดินทางติดตามความก้าวหน้าและสำรวจพื้นที่ โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมคณะ สพพ. ร่วมกับนายวันทอง บุดตะนะวง รองอธิบดีกรมทางหลวง สปป.ลาว พร้อมคณะ ร่วมเดินทางติดตามความก้าวหน้าและสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) ณ แขวงไชยะบุลี และแขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZatl 23 ก.ค. 2561 NEDA เดินทางสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน-หลวงพระบาง นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ และคณะ ร่วมกับนายวันทอง บุตตะนะวง รองอธิบดีกรมทางหลวงและคณะจากกรมทางหลวงและแขวงหลวงพระบาง เดินทางสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน-หลวงพระบาง ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นถนนและสะพานข้ามแม่น้ำโขง ต่อเชื่อมจากโครงการถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน เข้าสู่เมืองหลวงพระบาง ณ แขวงหลวงพระบาง วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZatl 25 ก.ค. 2561 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุม Mekong Forum 2018 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประชุม Mekong Forum 2018 ณ จังหวัดขอนแก่น http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZatl 3 ส.ค. 2561 NEDA ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 โดยมีผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธี ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZatl 10 ส.ค. 2561 การหารือแนวทางการบูรณาการการดำเนินการร่วมกันระหว่าง สพพ. และ TICA นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้นำเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมหารือกับ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ สพพ. ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZatl 6 ส.ค. 2561 พิธีเปิดงานสัมมนาโครงการประเมินผลประโยชน์ และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. เป็นประธานกล่าวเปิดงานการสัมมนาโครงการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการที่แล้วเสร็จ โครงการปรับปรุงถนนในนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-ยุโรป ณ จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZ3tl 24 ส.ค. 2561 NEDA มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในระยะฟื้นฟู ให้กับโรงเรียนบ้านตะมอยอด เมืองสะหนามไซ สปป.ลาว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ.และนายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยสำนักอำนวยการ ร่วมส่งมอบเงินบริจาคให้กับ นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทย http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZ3tl 30 ส.ค. 2561 วันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบปีที่ 103 นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นผู้แทน สพพ. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบปีที่ 103 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZ3tl 31 ส.ค. 2561 NEDA เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ประวัติการดำเนินงานและบทบาทหน้าที่ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZ3tl 31 ส.ค. 2561 วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZ3tl 6 ก.ย. 2561 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM EDCF JICA และ NEDA ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM EDCF JICA และ NEDA ครั้งที่ 8 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZ3tl 11 ก.ย. 2561 ผู้อำนวยการ สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะ รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมทั้งที่ปรึกษาด้านโครงการและวิศวกรรมของ สพพ. และผู้อำนวยการบริหารสำนักโครงการ 2 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. AUN Pornmoniroth รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZ3tl 14 ก.ย. 2561 ผู้อำนวยการ สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะ รองนายกรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง พร้อมลงนามใน ROD NR67 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมทั้งที่ปรึกษาด้านโครงการและวิศวกรรมของ สพพ. และผู้อำนวยการบริหารสำนักโครงการ 2 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Sun Chanthol รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public Works and Transport: MPWT) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZ3tl 14 ก.ย. 2561 ผู้อำนวยการ สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมทั้งที่ปรึกษาด้านโครงการและวิศวกรรมของ สพพ. และผู้อำนวยการบริหารสำนักโครงการ 2 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญฯ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZ3tl 13 ก.ย. 2561 ผู้อำนวยการ สพพ. ประชุมหารือร่วมกับปลัดกระทรวงโยธาธิการ และขนส่ง เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการสตึงบทฯ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมทั้งที่ปรึกษาด้านโครงการและวิศวกรรมของ สพพ. http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZ3tl 13 ก.ย. 2561 วันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ 16 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้แทน สพพ. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ 16 ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcAUtl 18 ก.ย. 2561 การลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) โดยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ ได้เดินทางไปลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง โดยมี H.E. Mrs.Thipphakone CHANTHAVONGSA รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน เป็นผู้แทนลงนามฝ่ายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน สปป.ลาว http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcAUtl 26 ก.ย. 2561 NEDA จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 พลิกโฉม NEDA กับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เดินทางไปศึกษาดูงานและจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ในหัวข้อ “พลิกโฉม NEDA กับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0” http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcAUtl 28 ก.ย. 2561 วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นผู้แทน สพพ. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 16 ปี ณ อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcAUtl 3 ต.ค. 2561 สพพ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcAUtl 11 ต.ค. 2561 พิธีทำบุญเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเ ศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดสิริกมลาวาส เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcAUtl 12 ต.ค. 2561 สพพ. บรรยายให้ความรู้ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กล่าวเปิดการบรรยายให้ความรู้ด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา รวมถึงบทบาท และภารกิจหน้าที่ของ สพพ. แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้บรรยาย ณ สพพ. เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcAUtl 16 ต.ค. 2561 วันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 57 ปี นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และนายกีรติ เวฬุวันรองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสาธารณะประโยชน์และการกุศล ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 57 ปี โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้การต้อนรับ ณ หน้าห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAUtl 18 ต.ค. 2561 สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และคณะฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. U Han Zaw รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการก่อสร้าง (Ministry of Construction) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมทั้งหารือความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระยะที่ 3 (The Third GMS Corridor Town Development Project) ในส่วนของเมืองเมียวดี (โครงการ Water Supply และโครงการ Solid Waste Management) และโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการ สพพ. และ U Ohn Lwin อธิบดีกรมทางหลวง เมียนมา ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (ROD) การสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสูชายแดนไทย-เมียนมา ณ กระทรวงก่อสร้าง กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcAKtl 2 พ.ย. 2561 พิธีวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชาอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycAUtl 23 ต.ค. 2561 สพพ. ศึกษาดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริหารและการบริการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcAKtl 31 ต.ค. 2561 สพพ. ร่วมงานวันสถาปนา (ธ.ก.ส.) ครบรอบปีที่ 52 เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ครบรอบปีที่ 52 และมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค ในโครงการส่งมอบที่นอนน้ำให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ อาคารสำนักงานใหญ่ (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScAKtl 1 พ.ย. 2561 สพพ. ร่วมงานวันสถาปนา (ศ.ศ.ป.) ครบรอบปีที่ 15 นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ครบรอบปีที่ 15 และมอบเงินบริจาคเพื่อจะนำไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรม ณ อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcAKtl 1 พ.ย. 2561 สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการคลัง เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และคณะฯ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. U Soe Win รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนและการคลัง (Ministry of Planning and Finance) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแนะนำตัว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนิน โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระยะที่ 3 (Third GMS Corridor Town Development Project) ในส่วนของเมืองเมียวดี (โครงการ Water Supply และโครงการ Solid Waste Management) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon และโครงการถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการ สพพ. และคณะฯ ได้หารือร่วมกับ Foreign Economic Relations Department (FERD) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงระยะที่ 3 และการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับ สพพ. ณ กระทรวงการวางแผนและการคลัง กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcAKtl 2 พ.ย. 2561 การหารือสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระยะที่ 3 (The Third GMS Corridor Town Development Project) พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. และคณะฯ เข้าร่วมหารือกับ Ms. Si Si Pyone, Director General, Treasury Department ในประเด็นทางด้านสัญญาและเงื่อนไขเงินกู้โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระยะที่ 3 (The Third GMS Corridor Town Development Project) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ กระทรวงการวางแผนและการคลัง ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcAKtl 31 ต.ค. 2561 สพพ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2561 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมในพิธี ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcAKtl 9 พ.ย. 2561 ผู้อำนวยการ สพพ. ให้สัมภาษณ์พิเศษในฐานเศรษฐกิจ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจได้เข้าสัมภาษณ์ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ถึงประเด็นภาพรวมในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และทิศทางการพัฒนาโครงการความร่วมมือในประเทศเพื่อนบ้านใหม่ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcAKtl 20 พ.ย. 2561 รองผอ. สพพ. เข้าร่วมประชุมตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้นงานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมกับ นายทวีสิทธิ์ อยู่ประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านโครงการและวิศวกรรมของ สพพ. และคณะฯ เดินทางเข้าร่วมประชุมตรวจรับรายงานการศึกษาเบื้องต้น(Inception Report) งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) เสียมราฐ-อันลองเวง- จวม/สะงำ ร่วมกับ Mr. Nou Vaddhanak, Director General of Techniques กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง และคณฯ โดยมีที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาเบื้องต้น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAKtl 20 พ.ย. 2561 NEDA เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานผู้แทน EXIM Bank ใน สปป.ลาว นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมในพิธีเปิดสำนักงานผู้แทนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ในนครหลวงเวียงจันทน์ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycAKtl 30 พ.ย. 2561 NEDA เดินสายสวัสดีปีใหม่ 2562 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าพบ ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด ประธานกรรมการที่ปรึกษาสถานีโทรทัศน์นิวส์ทีวี (New 18) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcAatl 12 ธ.ค. 2561 การจัดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อนบ้าน ประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานภายใต้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการของ สพพ. http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScAatl 17 ธ.ค. 2561 สพพ. ติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือทางการเงินของเมียนมา พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และนางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เดินทางเข้าพบ Daw Si Si Pyone, Director General, Treasury Department, Ministry of Planning and Finance และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเมียนมา เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือทางการเงิน รวมถึงโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (Water Supply และ Solid Waste Management) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcAatl 18 ธ.ค. 2561 การประชุมและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เดินทางเข้าร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcAatl 11 ธ.ค. 2561 NEDA จัดสัมมนาประจำปี 2562 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะกรรมการบริหาร (คพพ.) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม คพพ. สัญจร และศึกษาดูงาน “โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริ” ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รวมถึงกิจกรรมการถ่ายภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ We Not Me และกิจกรรมสานสัมพันธ์ The Power of Team ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2561 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycAatl 21 ธ.ค. 2561 NEDA เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สพพ. เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAatl 7 ธ.ค. 2561 สพพ. ร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ NEDA นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ แต่งกายย้อนยุคเดินเที่ยวชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcA3tl 7 ม.ค. 2562 In house training หัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อน การเรียกรับสินบน การรับของขวัญ และจริยธรรม" เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 สพพ. จัดการฝึกอบรม (In house training) หัวข้อ "การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อน การเรียกรับสินบน การรับของขวัญ และจริยธรรม" โดย รับฟังการบรรยายจาก นายเดชชาติ ศุภจรูญทรัพย์ ตำแหน่ง พนักงานไต่สวนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. (สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์) เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานต่อไป http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScA3tl 11 ม.ค. 2562 สพพ. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ และร่วมหารือการดำเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ลาว นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน) (สพพ.) และคณะฯ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่และร่วมหารือการดำเนินงานความร่วมมือโครงการระหว่างไทย-ลาว http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcA3tl 14 ม.ค. 2562 สพพ. ร่วมประชุมหารือเพื่อผลักดันการดำเนินงาน ASEAN Single Window นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และคณะฯ ร่วมประชุมหารือเพื่อผลักดันการดำเนินงาน ASEAN Single Window (ASW) กับกรมภาษี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ สำนักงานกรมภาษี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcA3tl 15 ม.ค. 2562 สพพ. จัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร “Public Debt Management and Economic Issues” ณ โรงแรมอนันตรา สาทร กรุงเทพฯ โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาค การบริหารหนี้ และการพัฒนาตลาดเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ของประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ระหว่างวันที่ 21 – 26 มกราคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcA3tl 21 ม.ค. 2562 การเดินทางเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ. พะเยา) – เมืองคอบ – เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ – บ้านก้อนตื่น สปป. ลาว นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สพพ. ร่วมกับท่านวันทอง บุตตะนะวง รองหัวหน้ากรมขัวทาง สปป. ลาว พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมขัวทาง และเจ้าหน้าที่โยธาธิการแขวงไชยะบุรี และแขวงบ่อแก้ว เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ.พะเยา) – เมืองคอบ – เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ – บ้านก้อนตื่น สปป.ลาว ณ แขวงไชยะบุรี และแขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว โครงการดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างกัน และส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างสองประเทศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcA3tl 21 ม.ค. 2562 คณะทำงานประสานการทำงานเชิงรุกเพื่อจัดทำรายชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน เข้าพบและหารือกับจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และนายมงคล เจริญศรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าพบและหารือกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี และตราด เพื่อรับทราบข้อมูลและขอความเห็นเพิ่มเติมในการกำหนดพื้นที่/โครงการการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศกัมพูชา http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcA3tl 13 พ.ย. 2561 คณะผู้บริหาร สพพ. ลงนามถวายพระพร "พระองค์โสม" คณะผู้บริหาร สพพ. ลงนามถวายพระพร "พระองค์โสม" พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล และ นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำแจกันดอกไม้เข้าถวายเบื้องหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycA3tl 5 ก.พ. 2562 สพพ. ร่วมหารือกับจังหวัดชายแดนไทย-ลาว ในการทำงานเชิงรุก เพื่อจัดทำรายชื่อโครงการ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน นายกีรติเวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เดินทางเข้าร่วมหารือกับผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ซึ่ง สพพ. ได้รับทราบข้อมูลและขอความเห็นในการกำหนดพื้นที่โครงการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcA3tl 4 พ.ย. 2561 การประชุม ODA Evaluation Workshop ครั้งที่ 16 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมประชุมสมัยที่ 3 ของการประชุม ODA Evaluation Workshop ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ "Evaluation in the Era of SDGs: Sharing Experiences for Better Learning and Accountability" ตามวาระเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการด้านโครงสร้างพื้นฐานของ สพพ. เพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีผู้แทนรัฐบาลจากประเทศต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิก จำนวน 27 ประเทศ และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ จำนวน 6 แห่ง เข้าร่วมการประชุม จัดโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ณ โรงแรมสุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcBUtl 7 ก.พ. 2562 สพพ. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว โดยนำคณะผู้บริหารระดับสูงของ สพพ. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScBUtl 12 ก.พ. 2562 สพพ. จัดฝึกอบรม หัวข้อ "พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561" เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สพพ. จัดการฝึกอบรม (In house training) หัวข้อ "พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561" ซึ่งได้รับเกียรติจาก วิทยากรของกรมบัญชีกลาง นำโดย นางสาวนุจรี อ่อนดี และนายพงศกร ยรรยงพาณิชย์ นักบัญชีปฏิบัติการ ร่วมบรรยายภาพรวมเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucBUtl 13 ก.พ. 2562 สพพ. แสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 39 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมแสดงความยินดีและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่มูลนิธิช่วยการศึกษากรุงเทพมหานคร เนื่องใน วันสถาปนาครบรอบ 39 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า โดยมีคุณผาณิต พูนศิริวงศ์ ผู้บริหารหนังสือพิมพ์แนวหน้า เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพิมพ์แนวหน้า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcBUtl 22 มี.ค. 2562 สพพ. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Thailand as a Provider” and “Effectiveness of Thailand’s Aid to Neighboring Countries” แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้บรรยายให้ความรู้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา BMIR (The Combined Bachelor and Master of Political Science Program in Politics and International Relations (English Programme) (รัฐศาสตร์ตรีควบโท สาขาการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. รวมถึงรูปแบบการให้ความช่วยเหลือที่สพพ. ดำเนินการกับประเทศเพื่อนบ้าน ณ อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีฯ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcBUtl 22 มี.ค. 2562 การเข้าร่วมประชุมตรวจรับร่างรายงานขั้นสุดท้ายงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมตรวจรับร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกับ H.E. Tauch Chankosal, Secretary of State, Ministry of Public Works and Transport (MPWT) พร้อมเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา และผู้แทนจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินโครงการที่กล่าว ณ Ministry of Public Works and Transport กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZUtm 19 เม.ย. 2562 NEDA ร่วมแสดงความยินดี EXIM BANK ครบรอบปีที่ 25 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) โดยมีนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องสะแกวัลย์ EXIM BANK เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycBUtl 22 ก.พ. 2562 NEDA ร่วมแสดงความยินดีก้าวสู่ปีที่ 39 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีทำบุญและมอบกระเช้าแสดงความยินดีก้าวสู่ปีที่ 39 ของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcBKtl 22 ก.พ. 2562 สพพ. เข้าร่วมประชุมหารือกับกรมศุลกากรและสรรพสามิต กัมพูชา พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และคณะฯ พร้อมผู้แทนกรมศุลกากรของประเทศไทย เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อผลักดันการดำเนินงาน ASEAN Single Window (ASW) กับกรมศุลกากรและสรรพสามิต ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ATIGA Form D ผ่าน ASW ได้ภายในปี 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScBKtl 18 ก.พ. 2562 สพพ. สำรวจพื้นที่โครงการ ถนนหมายเลข 67 (NR67) ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ ราชอาณาจักรกัมพูชา พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) นำคณะเจ้าหน้าที่ สพพ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public Works and Transport: MPWT) และผู้แทนจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษางานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) เดินทางสำรวจพื้นที่โครงการ ถนนหมายเลข 67 (NR67) ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ ราชอาณาจักรกัมพูชา http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcBKtl 21 ก.พ. 2562 การประชุมตรวจรับงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมประชุมตรวจรับรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) งานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR67) ช่วงเสียมราฐ-อันลองเวง-จวม/สะงำ ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกับ H.E. Tauch Chankosal, Secretary of State, Ministry of Public Works and Transport: MPWT ณ Ministry of Public Works and Transport http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcBKtl 25 มี.ค. 2562 การหารือโครงการความร่วมมือในอนาคตระหว่าง สพพ. กับ MPWT กัมพูชา พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้เข้าพบ H.E. Tauch Chankosal, Secretary of State, Ministry of Public Works and Transport: MPWT และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกัมพูชา เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือในอนาคตระหว่าง สพพ. และ MPWT http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcBKtl 25 มี.ค. 2562 สพพ.ประชุมหารือกับฝ่ายเมียนมา เตรียมจัดประชุมร่วมคณะกรรมการประสานงานร่วมไทย - เมียนมา และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JCC) พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมประชุมหารือกับฝ่ายเมียนมาเพื่อเตรียมการจัดการประชุมร่วมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานร่วมไทย - เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง Joint Coordinating Committee Meeting for the Comprehensive Development in the Dawei special Economic Zone and Its Related Project Areas (JCC) โดยมีนางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และ U Aung Soe (ปลัดกระทรวงพาณิชย์) Dr. Myint San (รองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZMC)) และ Dr.Tin Htoo Naing (เลขานุการ DSEZMC) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเมียนมา ณ กระทรวงพาณิชย์ กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcBKtl 25 มี.ค. 2562 สพพ. ร่วมผลักดันการดำเนินงาน ASEAN Single Window (ASW) พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ และนางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 2 ผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมศุลกากรของไทย เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อผลักดันการดำเนินงาน ASEAN Single Window (ASW) กับ Mr. Kyaw Htin, Director General, Customs Department สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA e-Form D) ผ่านระบบ ASW ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการพัฒนาระบบและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งในการประชุมฝ่ายไทยเตรียมพร้อมให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและเงินทุน ในโอกาสที่ไทยจะเป็นประธานการประชุมอาเซียนในปีนี้ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcBKtl 1 มี.ค. 2562 สพพ. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนงานและการลงทุน และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน สปป.ลาว นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ผู้แทนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมประชุมหารือกับ Dr. Souphanh Keomixay รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนงานและการลงทุน เกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่เพื่อการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรับทราบข้อมูลโครงการที่มีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการ ในโอกาสนี้ สพพ. ได้ร่วมหารือกับ ร.อ.ชัชวรรณ สาครสินธุ์ ร.น. อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานใน สปป.ลาว และได้เข้าพบ Mr. OSHIKIRI Koji Senior Representative และ Ms. Saori Yamamoto Representative จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcBKtl 5 มี.ค. 2562 สพพ. หารือกับ Prof. Satoru Matsumoto (Ph.D) เกี่ยวกับนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา Prof. Satoru Matsumoto (Ph.D.), Professor, Faculty of Intercultural Communication, Hosei University ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าพบพันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental and Social Safeguards Guideline) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucBKtl 7 มี.ค. 2562 สพพ. ร่วมงานวันสถาปนา (ส.ว.ก.) ครบรอบปีที่ 16 นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ครบรอบปีที่ 16 และมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กผู้ด้อยโอกาส ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycBKtl 15 มี.ค. 2562 สพพ. หารือกับกระทรวงคมนาคม เวียดนาม เกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อพัฒนาและโครงการพัฒนาเส้นทาง R12 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. และนางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 1 เข้าร่วมประชุมหารือกับ Mr. Le Tuan Anh อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงคมนาคม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เกี่ยวกับการริเริ่มบทบาทการเป็น Development Partner ร่วมกัน โดยมีประเด็นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12) สปป.ลาว โดยนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ให้เกียรติเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZUtm 28 มี.ค. 2562 สพพ. แสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 144 ปี กระทรวงการคลัง พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล ให้แก่นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZUtm 1 เม.ย. 2562 สพพ. เข้าพบและหารือร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ H.E. Hem Vanndy, Under Secretary of the State, Ministry of Economic and Finance ในประเด็นโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง สพพ. กับกัมพูชาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายปัญญารักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เพื่อรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานในกัมพูชา รวมถึงได้ประชุมหารือกับ Mr. Kotaro Tanaka, Deputy Chief Representative จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ในประเด็นการดำเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท ระยะที่ 2 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZUtm 2 เม.ย. 2562 สพพ. เข้าพบและหารือร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ H.E. Hem Vanndy, Under Secretary of the State, Ministry of Economic and Finance ในประเด็นโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง สพพ. กับกัมพูชาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายปัญญารักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เพื่อรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานในกัมพูชา รวมถึงได้ประชุมหารือกับ Mr. Kotaro Tanaka, Deputy Chief Representative จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ในประเด็นการดำเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท ระยะที่ 2 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2562พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ H.E. Hem Vanndy, Under Secretary of the State, Ministry of Economic and Finance ในประเด็นโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง สพพ. กับกัมพูชาทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายปัญญารักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เพื่อรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานในกัมพูชา รวมถึงได้ประชุมหารือกับ Mr. Kotaro Tanaka, Deputy Chief Representative จากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ในประเด็นการดำเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท ระยะที่ 2 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZUtm 2 เม.ย. 2562 สพพ.เดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสาฯ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยท่านวันทอง บุดตะนะวง รองอธิบดีกรมขัวทาง ท่านฟ้าสนั่น ทำมะวง หัวหน้าแผนกโยธาธิการแขวงหลวงพระบาง ท่านจัน วันนะสี เจ้าเมืองจอมเพ็ด และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) โดยมีรายละเอียดของงานผิวทาง DBST การจัดทำเครื่องหมายจราจรผิวทาง thermoplastic และ glass beads รวมถึงระบบการป้องกัน landslide ในส่วนของ gabion และ retaining wall ณ แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZUtm 5 เม.ย. 2562 สพพ. เดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏานร่วมกับ TICA พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยนำโดย นายบรรจง อมรชีวิน รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศในการเดินทางเยือนราชอาณาจักรภูฏานร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) เพื่อหารือแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับรัฐบาลภูฏาน ประจำปี 2562 และการจัดทำร่างแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ร่วมกับฝ่ายภูฏาน โดยมี Commissioner, Dasho Kesang Deki (Focal Commissioner for TICA), Royal Civil Service Commission (RCSC) เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายภูฏาน และมี Commissioner, Dasho Indraman Chhetri (Focal Commissioner for Health Sector) รศ. นพ. สมบูรณ์ ศีลาวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ผศ.นพ. สุชิน วรวิชชวงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นางปฐมพร ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของภูฏาน และไทยเข้าร่วมประชุม ณ เมืองทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZUtm 5 เม.ย. 2562 สพพ. ร่วมงานเปิดตัวโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ ผู้ประสานงานระดับชาติฯ พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักนโยบายและแผน เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประสานงานระดับชาติของกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Capacity Building for National Coordinators of Mekong - Lancang Cooperation) ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 3 ปีการก่อตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน คณะทูตานุทูต และผู้แทนจากประเทศสมาชิกแม่โขง - ล้านช้าง รวมทั้งสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง เป็นกรอบความร่วมมือที่เกิดจากข้อริเริ่มของไทยเมื่อปี 2555 ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2559 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZUtm 5 เม.ย. 2562 สพพ. ประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสาฯ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) โดยมีท่านวันทอง บุดตะนะวง รองอธิบดีกรมขัวทาง ท่านฟ้าสนั่น ทำมะวง หัวหน้าแผนกโยธาธิการแขวงหลวงพระบาง ท่านจัน วันนะสี เจ้าเมืองจอมเพ็ด พร้อมด้วยบริษัทที่ปรึกษาและผู้รับเหมาโครงการ ให้ข้อมูลรายละเอียดในการดำเนินงาน การออกแบบติดตั้ง Monument แผนการเบิกจ่าย การติดตั้งป้ายจราจร ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ณ สำนักงานโยธาธิการแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZUtm 6 เม.ย. 2562 สพพ. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวิถีไทยสงกรานต์ ประจำปี 2562 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีในวันสงกรานต์ โดยมีพิธีการสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้บริหาร สพพ.ณ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZUtm 11 เม.ย. 2562 สพพ.ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ (Groundbreaking) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทฯ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ (Groundbreaking) โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา ผ่านการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนจากสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) โดยมี ฯพณฯ สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ บ้านสตึงบท ตำบลปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและ การลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งเพื่อรองรับการขยายตัวในการเคลื่อนย้ายของสินค้าและบริการ จึงคาดว่าการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทจะช่วยทำให้มูลค่าการค้าระหว่างไทย-กัมพูชาเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ทำให้สามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยจุดผ่านแดนสตึงบทจะสามารถช่วยแบ่งเบาความแออัดของการจราจรและการขนส่งสินค้าบริเวณด่านอรัญประเทศ บ้านคลองลึก จังหวัดสระแก้ว-ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity) โดยเฉพาะการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกันในภูมิภาค ปัจจุบันจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท อยู่ในขั้นเตรียมการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านพรมแดน ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZKtm 23 เม.ย. 2562 5 ศาสนาสวดมนต์ถวายพระพร ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ และนายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหหน้าที่ สำนักงานความร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)(สพพ.) เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ สวดถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชากิเษกพุทธศักราช 2562 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานหนังสือสวดมนต์ 5 ศาสนา แก่ผู้มาร่วมพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ พระลานพระราชวังดุสิต http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZKtm 24 เม.ย. 2562 สพพ. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะผู้บริหารระดับสูง ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZKtm 30 เม.ย. 2562 การประชุมเจรจาหารือเกี่ยวกับร่างสัญญาเงินกู้ โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 คณะผู้บริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประกอบด้วย นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. และนางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 2 เดินทางเข้าร่วมการประชุมเจรจาหารือเกี่ยวกับร่างสัญญาเงินกู้ สำหรับโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปาและการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) ร่วมกับหน่วยงานผู้แทนของรัฐบาลเมียนมา ประกอบด้วย Ministry of Planning and Finance (MOPF) นำโดย Daw Si Si Pyone, Director General of Treasury Department และ Ministry of Construction (MOC) นำโดย Daw Khaing Khaing Soe, Deputy Director of Department of Urban and Housing Development ณ ห้องประชุม Treasury Department, MOPF กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZKtm 2 พ.ค. 2562 สพพ. เดินทางสำรวจเส้นทางและประชุมตรวจรับรายงานเบื้องต้น โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางฯ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางเข้าร่วมสำรวจเส้นทางและประชุมตรวจรับรายงานเบื้องต้น (Inception Report) งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สู่ชายแดนไทย-เมียนมา ร่วมกับผู้แทนกระทรวงการก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำโดย H.E. Ohn Lwin, Director General, Department of Highway ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องของเมียนมา เพื่อเป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตกของภูมิภาค และเชื่อมต่อการพัฒนาจากพื้นที่ฝั่งทะเลตะวันออกของไทยไปยังเมียนมา ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZKtm 2 พ.ค. 2562 สพพ. ประชุมทวิภาคี กับ สปป.ลาว นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะ ได้หารือทวิภาคีกับผู้แทนกระทรวงการเงิน สปป.ลาว นำโดย Ms.Vanida SAVADDY, Deputy Director General, Department of External Finance and Debt Management เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ​ ตลอดจนโครงการความร่วมมือในอนาคต​ ระหว่างการเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย​ (ADB​ Annual Meeting) ครั้งที่ 52 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ เมื่อวันที่​ 2 พฤษภาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZKtm 2 พ.ค. 2562 สพพ.ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการ และผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ร่วมในพิธี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZKtm 7 พ.ค. 2562 สพพ.ร่วมกับกระทรวงการคลังเฝ้ารอรับเสด็จฯ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ รวมพลกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ณ ถนนพระลาน ประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZKtm 7 พ.ค. 2562 สพพ. เข้าพบและหารือร่วมกับกระทรวงโยธาธิการและการขนส่ง และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น ณ กรุงพนมเปญ นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ H.E. Mr. Tauch Chankosol, Secretary of State, Ministry of Public Works and Transport และเข้าพบ Mr. Nou Vaddhanak, Director General, General Directorate of Techniques ในประเด็นแผนงานโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง สพพ. กับกัมพูชาในอนาคต และการจัดประชุมสามฝ่ายระหว่าง กัมพูชา JICA และ สพพ. สำหรับความร่วมมือในโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน- สตึงบท ระยะที่ 2 ในโอกาสนี้ได้ประชุมหารือกับ Mr. Ryo Kawano, Project Formulation Advisor, JICA Cambodia Office ในประเด็นการจัดประชุมสามฝ่ายระหว่าง กัมพูชา JICA และ สพพ. สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ระยะที่ 2 ณ กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZKtm 13 พ.ค. 2562 สพพ. เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กสถาบันราชานุกูล นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ส่งมอบความสุข และสนับสนุนเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท ให้กับสถาบันราชานุกูล เพื่อช่วยให้เด็กและเยาวชน ได้รับประโยชน์ คุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอ รวมถึงเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ “โครงการน้องไมตรีแบ่งปันรักเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZKtm 14 พ.ค. 2562 สพพ. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 68 รูป นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZatm 15 พ.ค. 2562 สพพ. ร่วมประชุมเวทีหารือเชิงนโยบาย (Policy Forum) ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วย นายศรัณยู วิริยเวชกุล นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้เข้าร่วมประชุมเวทีหารือเชิงนโยบาย (Policy Forum) เพื่อบูรณาการการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ในโอกาสนี้ นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ของ สพพ. และร่างรายชื่อโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZatm 15 พ.ค. 2562 งานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ14 ปี ของ สพพ. นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 14 ปี ของ สพพ. โดยนายพีรเมศร์ฯ ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา อาทิ การจัดทำแผนโครงการเชิงรุกกับ 3 ประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZatm 16 พ.ค. 2562 พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาครบรอบปีที่ 14 ของ สพพ. หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 14 ปี ของ สพพ. พร้อมกันนี้ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. ได้ให้การต้อนรับและรับมอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ สพพ. ทั้งนี้ ยังได้นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของ สพพ. ร่วมในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสถาปนาดังกล่าว ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZatm 17 พ.ค. 2562 สพพ.หารือทวิภาคีร่วมADB นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และคณะ ได้หารือทวิภาคี ระหว่างการเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย​ (ADB​ Annual Meeting) ครั้งที่ 52 กับผู้แทนกระทรวงวางแผนและการเงิน Ms. Si Si Pyone Director General Treasury Department Ministry of Planning and Finance, Myanmar เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของทั้งสองประเทศ ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ เมื่อวันที่​ 2-5 พฤษภาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZatm 22 พ.ค. 2562 สพพ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 52 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 52 (52th Annual Meeting of the BOARD OF GOVERNORS Asian Development Bank) โดยมี Mr. Takehiko Nakao ประธาน ADB และ H.E. Josaia Voreqe Bainimarama นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฟิจิ กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมฯ และในช่วงเย็นคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งจัดโดยรัฐบาลสาธารณรัฐฟิจิ ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZatm 20 พ.ค. 2562 การประชุมรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และคณะได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว ณ จังหวัดหนองคาย โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ H.E. Dr. Bounchanh Sinthavong Minister of Public Works and Transport เป็นประธานการประชุมร่วม เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกัน ระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการความร่วมมือร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZatm 22 พ.ค. 2562 ประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะฯ เดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา โดยร่วมกับ Mr. Hla Htwe, Minister of Regional Parliament, Dr. Myint San, Vice Chairman, Dawei Special Economic Management Committee (DSEZ MC) และผู้แทนกระทรวงการก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา Mr. Thet Zaw Win, Director, Thanintharyi Region, Department of Highway ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่กว่า 120 คน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา และร่วมผลักดันประชาพิจารณ์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม One Stop Service Center (OSSC) เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZatm 22 พ.ค. 2562 สพพ. หารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับไจก้าผลักดันความก้าวหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ประกอบด้วย Mr. Shigenori Ogawa, Director General, Department of Southeast Asia, Mr. Kazuo Takeuchi, Senior Representative, JICA Thailand Office, Mr. Katsuya Miyoshi, Project Formulation Advisor, JICA Thailand Office และ Mr. Toshio Fujinuma, Expert, Project for Promotion of Economic Development and Connectivity in the Western Region เข้าพบนายพีรเมศร์วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง สพพ. และ JICA อาทิ (1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จุดผ่านแดนสตึงบท (2) ความคืบหน้าในโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย (3) โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย – เมียนมา (4) การสนับสนุนความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง สพพ. JICA และเมียนมา ในการผลักดันความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายในเมียนมา http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZatm 22 พ.ค. 2562 การประชุมหารือเพื่อบูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยในการรวมเส้นทางหมาย 12 ไว้ภายใต้ GMS CBTA นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก กรมเอเชียตะวันออก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อบูรณาการการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยในการรวมเส้นทางหมาย 12 (R 12) ช่วงเมืองท่าแขก - จุดผ่านแดนนาเพ้า สปป.ลาว ไว้ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub - region Cross Border Transport Agreement: GMS CBTA) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZatm 22 พ.ค. 2562 สพพ. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน ในหลักสูตร "Project Management for Road, Expressway and Bridge Construction" โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ภูฏาน และศรีลังกา (CLM-BS) ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการก่อสร้างทาง ทางพิเศษ และสะพาน ทั้งนี้ สพพ. ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญของกรมทางหลวง สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZ3tm 27 พ.ค. 2562 สพพ. แสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 86 ปี กรมธนารักษ์ นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมธนารักษ์ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 86 ปี และส่งมอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZ3tm 27 พ.ค. 2562 สพพ. ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนเมืองหงสาฯ เตรียมความพร้อมจัดงานสื่อสัญจร นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ นำทีมบริหารและปรึกษาของ สพพ. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสื่อมวลชนสัญจรสานสัมพันธ์ไทย-ลาว ตลอดการเดินทางจากจังหวัดน่าน-เมืองหลวงพระบาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZ3tm 31 พ.ค. 2562 ผู้อำนวยการ สพพ. หารือท่านวันทองฯ สรุปความก้าวหน้าโครงการและเตรียมจัดงานสื่อมวลชนสัญจร ปี 2019 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ และคณะของ สพพ. เข้าร่วมประชุมหารือกับท่านวันทอง บุดตะนะวง รองอธิบดีกรมขัวทาง และคณะจากกรมขัวทาง บริษัทที่ปรึกษา บริษัทผู้รับเหมาโครงการ เพื่อสรุปผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ที่กำลังจะแล้วเสร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับการจัดงานสื่อมวลชนสัญจรสานสัมพันธ์ไทย-ลาว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเมืองทอง http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZ3tm 31 พ.ค. 2562 สพพ. ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZ3tm 3 มิ.ย. 2562 สพพ.ประชุมตรวจร่างสัญญาเงินกู้ คก.ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว — ใน เวียงจันทน์ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 1 เดินทางไปประชุมตรวจร่างสัญญาเงินกู้โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ร่วมกับคณะผู้แทนจากกระทรวงการเงิน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง และกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZKt0 13 ธ.ค. 2562 สพพ.เข้าเยี่ยมคารวะ รมต.ว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะท่านบุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว โดยได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางการเงินและวิชาการ ระหว่าง สพพ. และ สปป.ลาว ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) โครงการก่อสร้างทางรถไฟท่านาแล้ง – เวียงจันทน์ ส่วนที่ 2 และโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน – หลวงพระบาง ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZat0 13 ธ.ค. 2562 NEDA ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี และหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการคลังร่วมในงานพิธี ณ บริเวณบ้านหนองวงษ์ (เขาขุนอินทร์) ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZ3tm 17 มิ.ย. 2562 การประชุม Non-deal Road Show สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้ร่วมกันจัดการประชุมเพื่อแนะนำองค์กรและการดำเนินงานของ สพพ. (Non-deal Road Show) ให้กับกลุ่มสถาบันการเงินและกลุ่มนักลงทุน โดยมีนายเอด วิบูลย์เจริญ ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สบน. ให้เกียรติเป็นประธานในฐานะผู้จัดหาเงินกู้ให้กับ สพพ. และนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เป็นผู้บรรยายและแนะนำ สพพ. ข้อมูลองค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ การจัดการด้านการเงินของ สพพ. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZ3tm 17 มิ.ย. 2562 สพพ. เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้เข้าร่วมคณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย และมี H.E. Dr. Sok Siphana ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกัมพูชา เป็นประธานการประชุม โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับ The ACMECS Development Fund (ACMDF) และแนวทางการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS ต่อไปในอนาคต ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZ3tm 6 มิ.ย. 2562 สพพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำยุทธศาสตร์ 20 ปี ร่วมกับ คพพ. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำยุทธศาสตร์ 20 ปี ของ สพพ. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจาก คพพ. ในการกำหนดสถานะองค์กร (Positioning) และแนวทาง (Guideline) การดำเนินงานในอนาคตของ สพพ. พร้อมทั้งวางกรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การดำเนินการของ สพพ. ในระยะ 20 ปี ข้างหน้า ซึ่งดำเนินการศึกษาโดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcAUtm 20 มิ.ย. 2562 สพพ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมสาขาความเชื่อมโยงภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้เข้าร่วมคณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุมคณะทำงานร่วมสาขาความเชื่อมโยงภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Lancang – Mekong Countries Connectivity Joint Working Group Meeting) โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับแผนความร่วมมือทางด้านความเชื่อมโยงระหว่างกันของประเทศสมาชิก และโครงการทางด้านความเชื่อมโยงระหว่างกันของประเทศสมาชิกที่อยู่ในบัญชี Early Harvest Projects ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScAUtm 21 มิ.ย. 2562 สื่อมวลชนสัญจรสานสัมพันธ์ไทย-ลาว 2562 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ นำคณะเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรสานสัมพันธ์ไทย-ลาว ระหว่างเส้นทางจากน่าน-หลวงพระบาง โดย สพพ. ได้นำคณะสื่อมวลชนเดินทางเข้าร่วมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหัตถกรรมท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง ซึ่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และถือโอกาสนี้พบปะกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร, ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน นายศรีรุ่ง รัตนศิล, รองประธานหอการค้าจังหวัดน่าน นายพันธุ์พัฒน์ พิชา, ผู้แทนนายด่านศุลกากร และที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้มีข้อซักถามและสัมภาษณ์ หลังจากนั้น คณะได้เดินทางเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดน่าน และร่วมแลกเปลี่ยนข้อเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยมี นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจัวหวัดน่าน และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน รวมถึง ว่าที่ รต.ภานุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน และนายเชิดชู เต็งไตรรัตน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดน่าน ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่สื่อมวลชนในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ณ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcAUtm 25 มิ.ย. 2562 พิธีส่งมอบโครงการประปาภูเขาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ นำคณะสื่อมวลชนเดินทางเยี่ยมชมเส้นทางในโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) ในระหว่างการเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ สพพ. ได้จัดพิธีส่งมอบ “โครงการประปาภูเขาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ หมู่บ้านกิ่วแท่ง เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ทั้งนี้ โครงการที่กล่าว สพพ. ได้ร่วมมือกับบริษัท ลาว เวิลด์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินการบริหารจัดการน้ำโดยระบบประปาภูเขา ในวงเงินกว่า 500,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนลาวที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการก่อสร้างเส้นทาง ให้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง ในการนี้ สพพ.ได้รับเกียรติจากหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีอันเป็นมงคลสูงสุด โดยมี รองเจ้าแขวงหลวงพระบาง ท่านวงสะหวัน เทพพะจัน, อธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ท่านแพง ดวงเงิน, ผู้แทนแผนกแขวงหลวงพระบาง, ผู้แทนห้องการโยธาธิการเมืองจอมเพชร, และอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ดร.สุวิทย์ มังคละ รวมถึง บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมน ท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บัญชากิจ และ บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด ผู้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการประปาภูเขาแห่งนี้ ให้ประสบผลสำเร็จอย่างดี ณ หมู่บ้านกิ่วแท่ง เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcAUtm 26 มิ.ย. 2562 NEDA เปิดเส้นทางเมืองคู่แฝดจังหวัดน่านสู่เมืองหลวงพระบาง นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) หรือ NEDA และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ ได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรสานสัมพันธ์ไทย-ลาว ในพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ระยะทาง 114 กม. วงเงิน 1,977 ล้านบาท เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว โดยมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณบ้านนาปุง เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี สิ้นสุดที่บ้านเชียงแมน เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง ซึ่งเส้นทางดังกล่าว สามารถเชื่อมโยงจากหลวงพระบางต่อไปยังประเทศจีน โดยผ่านไปยังถนนหมายเลข 13 และต่อไปยังกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยใช้ถนนหมายเลข 4 ได้ และยังสามารถเดินทางด้วยระยะเวลาเพียง 3 ชม. จากเดิมใช้เวลามากกว่า 5-6 ชม. สำหรับเส้นทางเมืองคู่แฝดจังหวัดน่านเชื่อมเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง และยังได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์และเก็บภาพเส้นทางช่วงสัญญาที่ 1 จุดเริ่มต้นโครงการ (กม. 0) บริเวณสามแยกบ้านนาปุง ณ แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcAUtm 26 มิ.ย. 2562 งานแถลงข่าวเส้นทางเชื่อมโยงเมืองคู่แฝดน่าน-หลวงพระบาง สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจไทย-ลาว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมงานแถลงข่าว "เส้นทางเชื่อมโยงเมืองคู่แฝดน่าน-หลวงพระบาง สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจไทย-ลาว" โดยมี รองเจ้าแขวงหลวงพระบาง ท่านวงสะหวัน เทพพะจัน, อธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ท่านแพง ดวงเงิน และรองประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลวงพระบาง มาดามแววมณี ดวงดารา ได้ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนและร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนเมืองหงสา-เมืองจอมเพชร ต่อแขวงหลวงพระบาง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเส้นทางการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทย-สปป.ลาว และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมถึงโอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของแขวงหลวงพระบาง ต่อการรับมือกับภาคธุรกิจที่นักลงทุนไทยจะสามารถมาลงทุนได้ และสภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม ณ โรงแรมพูลแมน หลวงพระบาง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcAUtm 27 มิ.ย. 2562 ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ-บ้านโนนสะหวัน-สานะคาม-บ้านวัง-บ้านน้ำสัง และสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย – ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งทั้งสองโครงการเป็นโครงการซึ่งรัฐบาลไทย โดย สพพ. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินในรูปเงื่อนไขผ่อนปรนแก่รัฐบาล สปป.ลาว เพื่อดำเนินการ โดยพิธีดังกล่าวมีท่านบุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว เป็นประธาน และมีแขกผู้มีเกียรติจากฝ่ายไทย และ สปป.ลาว ร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ณ โรงแรม Landmark Mekong Riverside เวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcAUtm 28 มิ.ย. 2562 สพพ. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พร้อมคณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมในสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcAKtm 25 ก.ค. 2562 พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจ ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยราชการที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยมี พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ดำเนินการในพิธี ณ อาคารซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcAUtm 4 ก.ค. 2562 สพพ. ร่วมบริจาคเพื่อศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมส่งมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้า และกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 120,000 บาท ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAUtm 4 ก.ค. 2562 สพพ. ส่งมอบเงินบริจาคจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ในวันสถาปนากรมศุลกากร นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการแพทย์แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในโครงการ “จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 145 ปี ณ กรมศุลกากร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycAUtm 4 ก.ค. 2562 สพพ. ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย เพื่อร่วมในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี ณ บ้านห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcAKtm 5 ก.ค. 2562 การประชุมทวิภาคีประจำปี ครั้งที่ 2 (JICA&NEDA) นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เป็นประธานและเจ้าภาพจัดการประชุมทวิภาคีประจำปี ครั้งที่ 2 ระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) โดยมี Mr. Shigenori Ogawa, Director General, Southeast Asia and Pacific Department เป็นประธานฝ่าย JICA การประชุมทวิภาคีที่กล่าวประกอบด้วยผู้แทนจาก สพพ. จำนวน 6 ท่าน ผู้แทนจาก JICA สำนักงานประเทศไทย จำนวน 8 ท่าน และมีการประชุมผ่านทาง TV Conference โดยมีผู้แทนจาก JICA สำนักงานใหญ่ สำนักงานประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา จำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน การประชุมฯ ที่กล่าว เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนภายใต้ Partnership Arrangement ระหว่าง JICA และ สพพ. มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสององค์กร ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้เกิดการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน โดยรูปแบบการประชุมเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา และการดำเนินโครงการของทั้งสององค์กรในกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การก่อสร้างถนน ท่าเรือ การพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้า การพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร เป็นต้น เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้ง การส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของ สพพ. อย่างต่อเนื่องจาก JICA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างทั้งสององค์กร ณ สำนักงาน JICA ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScAKtm 11 ก.ค. 2562 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี พระเทพสังวรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ พระวิปัสนาจารย์ให้การแสดงธรรมและนำเจริญภาวนา พร้อมถวายปัจจัยไทยธรรมในการทำนุบำรุงศาสนสถาน จำนวน 50,000 บาท ซึ่งการเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้บุคลากรของ สพพ. มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้สามารถนำหลักธรรมคำสั่งสอนมาช่วยขัดเกลาจิตใจ รู้จักน้อมนำเอาหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcAKtm 11 ก.ค. 2562 สพพ.ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ลำปาง นางสาวสุขุมา สาระหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางลงพื้นที่ป่าแม่เมาะ บ้านศรีดอนชัย ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่ป่าแม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcAKtm 22 ก.ค. 2562 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยถวายเครื่องราชสักการะเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีของรัฐและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcAKtm 25 ก.ค. 2562 สพพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกับผู้บริหารกระทรวงการคลัง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรกับผู้บริหารกระทรวงการคลังและหน่วยงานในสังกัด เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcAKtm 26 ก.ค. 2562 พิธีเปิดและส่งมอบโครงการก่อสร้างถนนบ้านฮวก (จ.พะเยา) เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และ เมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื่น แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) หรือ NEDA พร้อมด้วยนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เข้าร่วมในพิธีเปิดและส่งมอบโครงการก่อสร้างถนนบ้านฮวก (จ.พะเยา) เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และ เมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านก้อนตื่น แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (ดร.บุนจัน สินทะวง) เจ้าแขวงไชยะบุลี (ท่านพงสะหวัน สิดทะวง) และอธิบดีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (ท่านแพง ดวงเงิน) ร่วมส่งมอบโครงการที่กล่าว ซึ่งเป็นเส้นทางโครงการที่เชื่อมโยงจากจังหวัดพะเยากับแขวงไชยะบุลี และ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ในวงเงิน 1,390 ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างถนนและอาคารด่านพรมแดนบ้านปางมอน เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศ (ไทย-สปป.ลาว) ได้ใช้ประโยชน์จากเส้นทางดังกล่าว โดยได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณด่านบ้านปางมอน สปป.ลาว http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcAKtm 27 ก.ค. 2562 ประชุมตรวจรับ Interim Report โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศราฐกิ่จกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เดินทางเข้าร่วมประชุมตรวจรับรายงานระหว่างการศึกษา (Interim Report) งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สู่ชายแดนไทย-เมียนมา โดยมีผู้แทนกระทรวงการก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (H.E. U Win Tint, Permanent Secretary) ร่วมในการประชุมที่กล่าว ซึ่งโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องของเมียนมา เพื่อเป็นประตูการค้าฝั่งตะวันตกของภูมิภาค และเชื่อมต่อการพัฒนาจากพื้นที่ฝั่งทะเลตะวันออกของไทยไปยังเมียนมา ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAKtm 30 ก.ค. 2562 สพพ. จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานประจำปี 2562 (ครั้งที่2) นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาประจำปี 2562 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้สมัครสมานสามัคคี และมีแรงขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน โดยมี การแลกเปลี่ยนการจัดทำแผนการปฏิบัติ พ.ศ. 2563 "Action Plan" และการอบรมเรื่อง "การปลูกสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยศูนย์รวมตะวัน ณ โรงแรมนที เดอะ ริเวอร์ฟร้อน นอกจากนี้ ยังมีศึกษาดูงานศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยไร่คุณมน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมชมการสาธิตการสกัดน้ำมันงา การห่อลูกประคบงาดำบด การผลิตน้ำส้มควันไม้ และเตาอิวาเตะ สัมผัสวิถีชีวิตแบบพอเพียง และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป อีกทั้งกิจกรรมสันทนาการรักษ์โลกสานสัมพันธ์ จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycAKtm 4 ส.ค. 2562 การประชุม (NEDA - MOF - MPWT) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วย ท่านสุลิวัด สุวันนะชุมขำ (Mr. Soulivath Souvannachoumkham) อธิบดีกรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน และท่านวันทอง บุดตะนะวง (Mr. Vanthong Bouttanavong) รองอธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เข้าร่วมประชุมระหว่าง สพพ. - กระทรวงการเงิน - กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว (NEDA - MOF - MPWT) เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ณ สำนักงานกระทรวงการเงิน สปป.ลาว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcAatm 6 ส.ค. 2562 การประชุมหารืองานพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน ASEAN Single Window นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และท่านสุลิวัด สุวันนะชุมขำ (Mr. Soulivath Souvannachoumkham) อธิบดีกรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน และผู้แทนจากกรมภาษี สปป.ลาว เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำรายละเอียดการดำเนินงาน (TOR) ในการความช่วยเหลือทางการเงิน และผลักดันการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน ASEAN Single Window (ASW) โดยได้หารือแนวทางการพัฒนาระบบและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รวมถึงเงินทุนร่วมกับฝ่ายไทย ณ สำนักงานกระทรวงการเงิน สปป.ลาว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScAatm 6 ส.ค. 2562 การประชุมและลงนาม (ROD) โครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน – หลวงพระบาง สปป.ลาว นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และท่านสายสงคาม มะโนทำ (Mr. Saysongkham Manodham) รองอธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เข้าร่วมประชุมการจัดทำ Record of Discussion (ROD) สำหรับงานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน - หลวงพระบาง สปป.ลาว ณ สำนักงานกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcAatm 6 ส.ค. 2562 พิธีเปิดเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าผ่านแดนเที่ยวปฐมฤกษ์ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าผ่านแดนเที่ยวปฐมฤกษ์ ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล สปป.ลาว โดยมี ท่านเวียงสะหวัน สีพันดอน (H.E. Viengsavath Siphandone) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว เป็นประธานฝ่าย สปป.ลาว ณ ย่านกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล สปป.ลาว โดย สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายหนองคาย-ท่านาแล้ง แล้วเสร็จในปี 2553 และต่อมาได้ให้ความช่วยเหลือในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ ส่วนที่ 1 ซึ่งได้ก่อสร้างทางรถไฟไปสู่ย่านกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard) ตลอดจนอาคารเก็บตู้สินค้า และอาคารปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างสถานีรถไฟเวียงจันทน์ และก่อสร้างทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่สถานีเวียงจันทน์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcAatm 6 ส.ค. 2562 พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ณ กระทรวงกรคลัง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcAatm 9 ส.ค. 2562 สพพ.ร่วมนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีประชุมร่วมฯ สพพ.ร่วมนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีประชุมร่วมฯ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ร่วมนำเสนอข้อมูลความร่วมมือด้านการคมนาคมระหว่าง สปป.ลาว และ สพพ. และแลกเปลี่ยนความเห็นในเวทีการประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำ สปป.ลาว กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีชายแดนติดกับ สปป.ลาว และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีผู้บริหารจากกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และต่อยอดนโยบายการทำงานแบบบูรณาการ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcAatm 13 ส.ค. 2562 สพพ.ร่วมประชุมคณะทำงานการขนส่ง ครั้งที่ 23 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่ง ครั้งที่ 23 ภายใต้โครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ รองผู้อำนวยการ สพพ. หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และผู้แทนประเทศเพื่อนบ้าน ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้าน ณ โรงแรมโซฟิเทล บางกอก สุขุมวิท เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcAatm 20 ส.ค. 2562 สพพ. เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ร่วมกับข้าราชการและประชาชน เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด : วัคซีนไทยสู่สากลกับการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรด้านวัคซีนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวัคซีน จากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcAatm 21 ส.ค. 2562 สพพ.ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน “ฟุตซอล 5 ส. นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน“ฟุตซอล 5 ส.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน) ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAatm 22 ส.ค. 2562 การประเมินผลความสำเร็จเพื่อปิดโครงการก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก ฯ นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ร่วมกับคณะผู้แทนจากกรมขัวทาง เดินทางไปปิดโครงการก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ. พะเยา) – เมืองคอบ – เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ – บ้านก้อนตื่น ณ แขวงไชยะบุรี และแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยรวบรวมข้อมูลและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ จากการสำรวจความเห็นของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการยกระดับการดำรงชีวิต และประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้าง เส้นทางเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycAatm 22 ส.ค. 2562 สพพ. เข้าร่วมการประชุม 10th ASEAN Connectivity Symposium นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมการประชุม ASEAN Connectivity Symposium ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิดหลัก “Connecting ASEAN through Financing Sustainable Infrastructure” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcA3tm 28 ส.ค. 2562 สพพ. ร่วมยินดี รมช.คลัง นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายสันติ พร้อมพัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. พร้อมรับนโยบายการทำงานจากท่านรัฐมนตรีฯ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScA3tm 28 ส.ค. 2562 สพพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 104 ปี นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล แก่มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 104 ปี โดยมี นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ รองอธิบดีกรมสรรพากรให้การต้อนรับ ณ กรรมสรรพากร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcA3tm 30 ส.ค. 2562 สพพ. ร่วมประชุม ครม.ตะนาวศรี เมียนมาฯ พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะผู้แทนจากกระทรวงการก่อสร้าง (Ministry of Construction) นำโดย H.E. U Hla Tun Oo, Deputy Director General, Department of Highway ได้เข้าร่วมประชุมกับ H.E. U Myint Maung, Chief Minister, Tanintharyi Regional Government และคณะรัฐมนตรีตะนาวศรี ซึ่งเป็นรัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการ และบรรยายสรุปร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) งานสำรวจและออกแบบโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ณ สำนักงานคณะรัฐมนตรีตะนาวศรี เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcA3tm 30 ส.ค. 2562 สพพ. ร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความเห็นประชาชนฯ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(สพพ.) ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 งานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ร่วมกับ H.E. U Aung Thura, Regional Minister for Electricity and Energy ผู้แทนคณะรัฐมนตรีตะนาวศรี, H.E. U Hla Tun Oo, Deputy Director General, Department of Highway ผู้แทนกระทรวงการก่อสร้าง เมียนมา และผู้แทนจาก Dawei Special Economic Management Committee (DSEZ MC) โดยมีกลุ่มคนในพื้นที่กว่า 150 คน เข้าร่วมรับฟัง สอบถามรายละเอียดโครงการ และเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงผลการศึกษาของโครงการฯ ณ ห้องประชุม One Stop Service Center (OSSC) เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcA3tm 30 ส.ค. 2562 สพพ. ร่วมสำรวจเส้นทางและความคืบหน้า คก.ปรับปรุงถนนสองช่องทางฯ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้ร่วมสำรวจเส้นทาง และพิจารณาตำแหน่งทางข้ามของสัตว์ป่า (Wildlife Crossing) ตลอดจนความคืบหน้าของงานศึกษาและออกแบบโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ร่วมกับผู้แทนกระทรวงการก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำโดย H.E. U Hla Tun Oo, Deputy Director General, Department of Highway และผู้แทน World Wildlife Fund (WWF) ณ เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcA3tm 30 ส.ค. 2562 สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต กรุงย่างกุ้ง พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของ สพพ. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcA3tm 30 ส.ค. 2562 สพพ. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 “รวมพลังอาสาสู้โกง” นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สพพ. ร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและภาครัฐ ภายใต้แนวคิด "รวมพลังอาสาสู้โกง” โดยมีนายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี กล่าวปกฐกถาพิเศษภายในงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucA3tm 6 ก.ย. 2562 สพพ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สบน.17 ปี นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์และการกุศล เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครบรอบ 17 ปี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycA3tm 17 ก.ย. 2562 สพพ.ร่วมสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยฯ NEDA ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาท ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย "คลังรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" ครั้งนี้ มีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมส่งใจให้ก้าวพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcBUtm 21 ก.ย. 2562 การประชุมหารือระหว่าง สพพ. กับ TICA นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้หารือกับนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) กระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยในระยะแรกจะจัดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้านของ สพพ. และร่วมกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในอนาคต ทั้งนี้ สพพ. จะจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันเป็นระยะ เพื่อพิจารณากำหนดแผนงานร่วมกันต่อไป ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScBUtm 26 ก.ย. 2562 สพพ. ศึกษาดูงาน ทรูดิจิทัล พาร์ค นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (True Digital Park) ภายใต้แนวคิด “Digital Lifestyle Connecting Possibilities” โดยมี คุณภาภัทร์ จินาพันธ์ ผู้จัดการสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมโซน Innovation Space และ Co-working Space ณ ทรูดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcBUtm 20 ก.ย. 2562 สพพ. ร่วมบรรยาย "กาญจนบุรี-ทวาย ประตูสู่โลกตะวันตก" นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนา "กาญจนบุรี-ทวาย ประตูสู่โลกตะวันตก" ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับ 7 องค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกันจัดขึ้น ในหัวข้อ "จับตาคว้าโอกาสเส้นทางการค้าไทยสู่ทวาย" เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. และความคืบหน้าของการพัฒนาเส้นทางเชื่อมกาญจนบุรี-ทวาย เพื่อให้เป็นหนึ่งของเส้นทางการค้าที่สำคัญในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการที่กล่าว ณ โรงแรม RS ราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcBUtm 24 ก.ย. 2562 สพพ. ร่วมประชุมตรวจรับรายงานขั้นสุดท้าย โครงการถนนสองช่องฯ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ได้เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. U Kyaw Linn, Deputy Minister กระทรวงการก่อสร้าง (Ministry of Construction) ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมตรวจรับร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย สู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และได้เข้าร่วมประชุมตรวจรับ Draft Final Report โครงการที่กล่าวกับผู้แทนกระทรวงการก่อสร้าง นำโดย H.E. U Kyaw Linn, Deputy Minister และ H.E. U Win Tint, Permanent Secretary ณ กระทรวงการก่อสร้าง กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcBUtm 16 ก.ย. 2562 ประชุม JCC ครั้งที่ 9 ผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการฝ่ายเลขานุการร่วมฯ ฝ่ายไทย และการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 9 (JCC) โดยได้รายงานผลความคืบหน้าของการศึกษางานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance: TA) ที่ สพพ. ให้แก่เมียนมา ทั้งนี้ ในที่ประชุมทั้งสองฝ่ายเห็นร่วมกันว่า โครงการที่กล่าวมีความสำคัญต่อการพัฒนาของไทยและเมียนมาเป็นอย่างมาก จึงพร้อมที่จะเร่งสนับสนุนและผลักดันโครงการที่กล่าวให้เกิดขึ้น เพื่อให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในระยะแรก และในระยะต่อไปเกิดขึ้นโดยเร็ว ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเนปยีดอ เมียนมา http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcBUtm 4 ต.ค. 2562 สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารกระทรวงการคลัง นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ นายกรณินทร์ กาญจโนมัย ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ ในโอกาสเข้ารับตําแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcBUtm 8 ต.ค. 2562 สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วย พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนางศิริวัลย์ แก้วมูลเนียม ในโอกาสเข้ารับตําแหน่งรองปลัดกระทรวงการคลัง และกรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) โดย สพพ. ได้แนะนำองค์กรและภารกิจของ สพพ. ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcBUtm 11 ต.ค. 2562 สพพ. จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง จัดพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ พร้อมถวายปัจจัยไทยธรรม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucBUtm 15 ต.ค. 2562 สพพ. เดินทางเข้าร่วมหารือและสำรวจศักยภาพโครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68 (NR68) พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางเข้าร่วมหารือ และสำรวจศักยภาพโครงการ (Fact Finding) โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 68 (NR68) (โอเสม็ด-สำโรง- กลอรันห์) ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกับ Ministry of Public Works and Transport (MPWT) ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค นำโดย H.E. Nou Vaddhanak, Under Secretary of State, MPWT พร้อมคณะฯ และลงพื้นที่สำรวจศักยภาพถนนหมายเลข 68 ตลอดแนวเส้นทาง จากจังหวัดเสียมราฐ-จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ MPWT จังหวัดเสียมราฐ ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcBKtm 21 ต.ค. 2562 สพพ. หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย ด่านศุลกากรช่องจอม สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ และหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ นโยบายพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ และการเชื่อมโยงกับกัมพูชา หากมีการปรับปรุงถนนหมายเลข 68 (NR68) (โอเสม็ด-สำโรง-กลอรันห์) ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อประโยชน์ทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน ณ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcBKtm 21 ต.ค. 2562 สพพ. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหาร ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcBKtm 21 ต.ค. 2562 สพพ. ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 58 ปี นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 58 ปี โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcBKtm 22 ต.ค. 2562 สพพ. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยะเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcBKtm 23 ต.ค. 2562 สพพ. ร่วมงานวันสถาปนา (ธ.ก.ส.) ครบรอบปีที่ 53 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ครบรอบปีที่ 53 และมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน "อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา" ณ อาคารสำนักงานใหญ่ (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcBKtm 1 พ.ย. 2562 สพพ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยะเวชกุล รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และหน่วยงานในกำกับเข้าร่วม ณ วัดราชผาติการามวรวิหาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucBKtm 1 พ.ย. 2562 การประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM-EDCF-JICA-NEDA ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน ประกอบด้วย นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และนางสาวชาคริยา กัทลีพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เดินทางเข้าร่วมการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM-EDCF-JICA-NEDA ครั้งที่ 9 (The 9th CEXIM-EDCF-JICA-NEDA Seminar) ณ สำนักงานใหญ่องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้หัวข้อการประชุม “Quality Infrastructure” โดยมีนาย MORI Matsuya รองประธาน JICA เป็นประธานการประชุม การประชุมดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนจากหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่สำคัญในเอเชีย ได้แก่ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออกของจีน (China Export-Import Bank: CXIM) กองทุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Economic Development Cooperation Fund: EDCF) ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาของเกาหลี และ สพพ. การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงนโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม โดยในปีนี้สมาชิกได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านจากปี พ.ศ. 2561 และการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่สนับสนุนหลักการภายใต้ Quality Infrastructure และในช่วงสุดท้ายของการประชุมสมาชิกได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการยกระดับรูปแบบเวทีการประชุมดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและเกิดความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่สำคัญของเอเชีย ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2563 สพพ. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 4 ฝ่ายฯ ครั้งที่ 10 ณ ประเทศไทย http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZUt0 7 พ.ย. 2562 สพพ.ประชุมหารือดำเนินงานพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน ASEAN Single Window ASEAN Single Window นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ.พร้อมคณะเจ้าหน้าที่และผู้แทนกรมศุลกากร เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับการดำเนินงานพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน ASEAN Single Window (ASW) กับกรมการเงินระหว่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน และกรมภาษี และกระทรวงการเงิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานขั้นต่อไป ในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับการดำเนินงานพัฒนาระบบให้เชื่อมโยงข้อมูลผ่าน ASW ณ กระทรวงการเงิน สปป.ลาว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycBKtm 7 พ.ย. 2562 สพพ. เดินทางสำรวจพื้นที่โครงการ Third GMS Corridor Towns Development พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะ เดินทางสำรวจพื้นที่โครงการ (Survey Mission) โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) (Third GMS Corridor Towns Development Project: Water Supply and Solid Waste Management in Myawaddy) ร่วมกับ U Than Shwe ประธานคณะกรรมการพัฒนาเมืองเมียวดี (Myawaddy Municipal Committee), Daw Khaing Khaing Soe รองผู้อำนวยการกอง กรมการเคหะและการพัฒนาเมือง (Department of Urban and Housing Development: DUHD) กระทรวงการก่อสร้างเมียนมา (Ministry of Construction: MOC) และผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ณ เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZUt0 22 พ.ย. 2562 สพพ. เดินทางร่วมประชุมประเมินผลความสำเร็จเพื่อปิดโครงการฯ นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ (สพพ.) ร่วมกับคณะผู้แทนจากกรมขัวทาง สปป.ลาว นำโดย ท่านวันทอง บุดตะนะวง (Vanthong Bouttanavong) รองอธิบดีกรมขัวทาง ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา และผู้แทนจากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เดินทางไปสำรวจและประชุมปิดโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน เพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ ร่วมถึงสำรวจความเห็นของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการยกระดับการดำรงชีวิต และประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้าง ณ สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZUt0 26 พ.ย. 2562 สพพ.หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประกอบด้วย ด่านศุลกากรแม่สอด ที่ว่าการอำเภอแม่สอด และหอการค้าจังหวัดตาก เพื่อสอบถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์/นโยบายพัฒนาอำเภอแม่สอดและจังหวัดตาก และผลประโยชน์ทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทย-เมียนมา ที่ไทยจะได้รับหากมีการให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมาสำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (สายส่งและสถานีไฟฟ้า) ในเมืองเมียวดี (โครงการ 66 kV Line 50 Miles from 230 Myawady Substation to Sukali (Oakkayeikhta) and 66/11 kV 20 MVA new Substation at Sukali) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZUt0 27 พ.ย. 2562 สพพ. จัดฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กระทรวงการคลัง ร่วมกับฝ่ายบริหารอาคารซันทาวเวอร์ส ได้จัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก พันเอก วันชนะ สวัสดี ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงกลาโหม และรองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์กระทรวงกลาโหม มาเป็นเกียรติและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมบัญชีกลาง สำนักบริหารหนี้สาธารณะ และกรมศุลกากร ร่วมบรรยายพระราชประวัติตั้งแต่รัชสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ โดยได้น้อมนำพระราโชบาย พระราชนิยม พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ เพื่อปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมปลูกฝังค่านิยมในการทำความดีเพื่อสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารซันทาวเวอร์สเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับทราบในกิจกรรมจิตอาสา 904 ตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZUt0 27 พ.ย. 2562 สพพ. เดินทางเข้าร่วมหารือและสำรวจศักยภาพ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (สายส่งและสถานีไฟฟ้า) เมืองเมียวดี พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางเข้าร่วมหารือและสำรวจศักยภาพโครงการ (Fact Finding) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (สายส่งและสถานีไฟฟ้า) ในเมืองเมียวดี (โครงการ 66 kV Line 50 Miles from 230 Myawady Substation to Sukali (Oakkayeikhta) and 66/11 kV 20 MVA new Substation at Sukali) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ Ministry of Electricity and Energy (MOEE) เมียนมา ณ Myawaddy Township Electrical Engineer office เมืองเมียวดี และลงพื้นที่สำรวจศักยภาพโครงการไฟฟ้าเมียวดีจากเมืองเมียวดี-เมืองสุคาลิ รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZUt0 27 พ.ย. 2562 สพพ. ร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารซันทาวเวอร์ส ประจำปี 2562 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของอาคารซันทาวเวอร์ส ประจำปี 2562 เพื่อการปฏิบัติภารกิจในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ณ บริเวณจุดรวมพล อาคารซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZUt0 29 พ.ย. 2562 สพพ. เข้าร่วมการประชุม CGD’s 2019 Development Leaders Conference ณ กรุงปักกิ่ง นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ และนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมการประชุม CGD’s 2019 Development Leaders Conference ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดย Center for Global Development ร่วมกับ Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) โดยมีหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน และรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เป็น Emerging donors ในเรื่องการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZUt0 12 พ.ย. 2562 สพพ. เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 23 นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สพพ. ได้เข้าร่วมการ ประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 23 (The 23rd GMS Ministerial Conference) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยรัฐมนตรี GMS ทั้ง 6 ประเทศ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก "Greater Integration, Inclusivity and Sustainability in the GMS” และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในภาคส่วนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชาเมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZUt0 17 พ.ย. 2562 สพพ. เข้าร่วมการประชุมด้านความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2 นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้เข้าร่วมการประชุมด้านความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2 (2nd Lancang-Mekong Cooperation Seminar on BRI & Regional Connectivity) โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความก้าวหน้าการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงของประเทศสมาชิกในกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZUt0 25 พ.ย. 2562 สพพ.ร่วมประชุมตรวจรับรายงานขั้นสุดท้าย คก.ปรับปรุงถนนสองช่องทาง พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมตรวจรับรายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) งานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กับผู้แทน Ministry of Construction (MOC) นำโดย H.E. U Win Tint, Permanent Secretary และ H.E. U Ohn Lwin, Director General ณ MOC กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZKt0 28 พ.ย. 2562 สพพ.ร่วมหารือความคืบหน้าโครงการด้านพลังงานฯ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางเข้าร่วมหารือความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการทางด้านพลังงานที่ฝ่ายเมียนมาขอรับความช่วยเหลือ อาทิ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (สายส่งและสถานีไฟฟ้า) ในเมืองเมียวดี (โครงการ 66 kV Line 50 Miles from 230 Myawaddy Substation to Sukali (Oakkayeikhta) and 66/11 kV 20 MVA new Substation at Sukali) และโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมกับผู้แทนจาก Ministry of Electricity and Energy (MOEE) และ Yangon Electricity Supply Corporation (YESC) ณ MOEE กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZKt0 28 พ.ย. 2562 สพพ.ร่วมโครงการ“เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจนฯ พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมในโครงการ “เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน” นำโดย นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ และ นายอเล็กซ์ โลซีควั่นท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลชุมชนในเขตพื้นที่จตุจักร ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณขยะ การลดปัญหามลภาวะทางอากาศ โดยมีการรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก การแยกประเภทขยะ การใช้ภาชนะและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรายได้ทั้งหมดนำมาสมทบทุนจัดซื้อต้นไม้มงคล จำนวน 32 ต้น (ต้นอินทนิล ต้นปีบทอง และต้นราชพฤกษ์) ปลูกในพื้นที่เขตจตุจักร เพิ่มออกซิเจนคืนสู่สังคม และเพื่อเป็นการร่วมพลังในการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ณ สวนสาธารณะจตุจักร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZKt0 4 ธ.ค. 2562 สพพ. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตสากล ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZKt0 9 ธ.ค. 2562 สำรวจเส้นทางโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. และท่านวันทอง บุดตะนะวง (Mr. Vanthong Bouttanavong) รองอธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ร่วมเป็นหัวหน้าคณะในการสำรวจและติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (R11) ช่วงครกข้าวดอ บ้านโนนสะหวัน สานะคาม บ้านวัง บ้านนาสัง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการ 1 และฝ่ายวิศวกรรมของ สพพ. เข้าร่วมคณะประชุมหารือถึงแผนการก่อสร้างและสำรวจเส้นทางโครงการ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กรมขัวทาง สปป.ลาว และผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย Asian Engineering Consultants Corp., Ltd. ร่วมกับ Lao Grobal Engineering Consultant Co., Ltd. และ Lao Transport Engineering Consultant (กลุ่มบริษัท AEC) ผู้แทนผู้รับเหมาก่อสร้าง สัญญาที่ 1 บริษัท ประยูรชัย (1984) จากัด และผู้แทนผู้รับเหมาก่อสร้าง สัญญาที่ 2 ประกอบด้วย บริษัท ส. เขมราฐอินดัสตรี จำกัด ร่วมกับ Thavexok Development Group Co., Ltd. ณ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZKt0 9 ธ.ค. 2562 สพพ. ติดตามความก้าวหน้าสำรวจเส้นทางโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย –ลาว นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สพพ. และท่านแสงทวีใส มะลิวัน (Mr. Sengthavisay MALIVANH) อธิบดีกรมทางรถไฟ สปป.ลาว เป็นหัวหน้าคณะในการสำรวจและติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย ลาว ระยะที่ 2 ส่วนที่ 2 และร่วมประชุมหารือถึงแผนการก่อสร้างและสำรวจเส้นทางโครงการร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กรมทางรถไฟ และผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย Asian Engineering Consultants Corp., Ltd. ร่วมกับ Lao Grobal Engineering Consultant Co., Ltd., Lao Phoenix Consulting Company Limited และ Archineer Associates Survey Design and Consulting Co., Ltd. (กลุ่มบริษัท AEC) และผู้แทน คณะผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด ณ สปป.ลาวเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZKt0 4 ธ.ค. 2562 เรียนเชิญ สื่อมวลชนตอบรับเข้าร่วมงานผู้บริหารพบปะสื่อมวลชน ณ ร้านอาหารสามเสนวิลล่า ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลาลงทะเบียน 11.30 น. (กรุณาส่งแบบตอบรับกลับภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562) เรียนเชิญ สื่อมวลชนตอบรับเข้าร่วมงานผู้บริหารพบปะสื่อมวลชน ณ ร้านอาหารสามเสนวิลล่า ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลาลงทะเบียน 11.30 น. (กรุณาส่งแบบตอบรับกลับภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562) http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZKt0 11 ธ.ค. 2562 สพพ. ร่วมการประชุมคณะทำงานสาขาการพัฒนาเมืองภายใต้แผนงาน GMS ครั้งที่ 3 นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สพพ. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสาขาการพัฒนาเมืองภายใต้แผนงาน GMS ครั้งที่ 3 (The 3nd Meeting of the Greater Mekong Subregion Urban Development Working Group) โดยหารือเกี่ยวกับ ADB’s Ocean’s Health Action Plan การรายงานผลการศึกษาของ ADB เรื่อง ASEAN Smart City Initiative (ASCI) และความคืบหน้าของโครงการสาขาการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบการลงทุนในภูมิภาค 2565 หรือ Regional Investment Framework 2022 (RIF 2022) ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZKt0 12 ธ.ค. 2562 สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ โดยได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่างๆ ของ สพพ. ใน สปป.ลาว รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือในอนาคต ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZat0 13 ธ.ค. 2562 สพพ.เข้าสวัสดีปีใหม่ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหารร่วมอวยพรและขอพรปีใหม่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZat0 20 ม.ค. 2563 สพพ. เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2563 พร้อมรับมอบนโยบาย โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZat0 6 ม.ค. 2563 คพพ. เดินทางศึกษาแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) เดินทางศึกษาแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาการเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับคณะเดินทาง โดยมี นายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติต้อนรับคณะ และหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง นายพันธุ์พัฒน์ พิชา รองประธานหอการค้าจังหวัดน่าน นางสาวสุกฤตา บุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZat0 10 ม.ค. 2563 คพพ. เดินทางตรวจเยี่ยมเส้นทางโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา – บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมด้วยนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) เดินทางตรวจเยี่ยมเส้นทางจากบริเวณด่านห้วยโก๋นจังหวัดน่าน - ด่านน้ำเงิน เมืองไชยะบุรี สปป.ลาว ตลอดถนนสาย R4B สู่เมืองหลวงพระบาง ในโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว เส้นทางการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและเป็นประตูสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคอาเซียน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ จังหวัดน่าน - เมืองหงสา แขวงไชยะบุรี - แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZat0 11 ม.ค. 2563 โรงไฟฟ้าหงสา เมืองหงสา สปป.ลาว นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมด้วยนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) เดินทางเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เมืองหงสา สปป.ลาว ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าใน สปป.ลาว จำหน่ายให้กับประเทศไทย เพื่อสร้างรายได้ในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง โดยมีกำลังผลิต 1,878 เมกะวัตต์ (MW) ในลาว และจำหน่ายให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 5% และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 95 % ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และส่วนที่เหลือจะใช้สำหรับขบวนการผลิตทั้งในส่วนของเหมืองและโรงไฟฟ้า ซึ่งมีมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยของธนาคารโลก รวมถึงมาตรฐานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป.ลาว โดยมี ดร.ไพโรจน์ ตันบรรจง กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองเงิน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ให้เกียรติต้อนรับคณะและนายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด บรรยายให้ความรู้ ณ เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZ3t0 11 ม.ค. 2563 เยี่ยมชมจุดก่อสร้างโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขงบ้านเชียงแมน – หลวงพระบาง และโครงการรถไฟความเร็วสูงลาว – จีน นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมด้วยนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) และนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เดินทางเยี่ยมชมจุดก่อสร้างโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขงบ้านเชียงแมน - หลวงพระบาง โดยมี ท่านแพง ดวงเงิน อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาและการดำเนินโครงการ รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งของ สปป.ลาว นอกจากนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชมโครงการรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน บริเวณจุดก่อสร้างสะพานทางรถไฟข้ามแม่น้ำโขง โดยมี Mr. Wu Ling หัวหน้าวิศวกรประจำห้องการปฏิบัติการภาคสนามหลวงพระบาง บริษัททางรถไฟลาว - จีน (Laos-China Railway) เป็นผู้บรรยาย ณ แขวงหลวงพระบาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZ3t0 12 ม.ค. 2563 โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมด้วยนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) และนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เดินทางเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี พร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งตะกอนและปลาแม่น้ำโขง โดยให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยึดถือข้อกำหนดของคณะกรรมาธิการลุ่มน้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) และมาตรฐานความปลอดภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว รวมถึงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี 1 ใน 11 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีศักยภาพสูง สร้างบนแม่น้ำโขงตอนล่าง อยู่ในพื้นที่แขวงไซยะบุรี ห่างจากเมืองหลวงพระบางไปทางตอนใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบฝายทดน้ำขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด 7,600 ล้านหน่วยต่อปี โดย 95% จะขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ 5% ส่งให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) โดยมี คุณอานุภาพ วงศ์ละคร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บรรยาย ณ เขื่อนไซยะบุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZ3t0 13 ม.ค. 2563 พิธีรับมอบและเปิดใช้อย่างเป็นทางการในโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสาฯ นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ประธานในพิธีฝ่ายไทย พร้อมด้วยนายจักร บุญ-หลง กรรมการผู้ทรงวุฒิ คณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) และนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบและเปิดใช้อย่างเป็นทางการในโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน ท่านสมดี ดวงดี เป็นประธานในพิธีฝ่าย สปป.ลาว พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ท่านบุนจัน สินทะวง และเจ้าแขวงหลวงพระบาง ท่านคำขัน จันทะวีไซ ร่วมเป็นสักขีพยานและรับมอบโครงการ ณ เมืองจอมเพชร สปป.ลาว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZ3t0 14 ม.ค. 2563 พิธีลงนามในสัญญาเงินกู้โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และท่านบุนโจม อุบนปะเสิด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเงิน สปป.ลาว ร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ณ กระทรวงการเงิน สปป.ลาว โดยพิธีลงนามดังกล่าวมีนายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และท่านเวียงสะหวัด สีพันดอน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZ3t0 17 ม.ค. 2563 สพพ.ร่วมหารือในโครงการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับเมียนมา พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ (สพพ.) เข้าร่วมประชุมในโครงการให้ความร่วมมือทางการเงินแก่สหภาพเมียนมา โดยมี Daw Si Si Pyone, Director General of Treasury Department (TD), Ministry of Planning, Finance and Industry (MOPFI), พร้อมด้วยผู้แทนจาก Department of Urban and Housing Development (DUHD), Ministry of Construction (MOC), Yangon Electricity Supply Corporation (YESC) และ Department of Electric Power and Planning (DEPP), Ministry of Electricity and Energy (MOEE) ร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) และโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) ณ ห้องประชุม Treasury Department, MOPFI กรุงเนปยีดอ เมียนมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZ3t0 15 ม.ค. 2563 สพพ. เข้าร่วมการประชุมกับหัวหน้ากรมขนส่ง สปป. ลาว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. ได้เข้าร่วมการประชุมกับหัวหน้ากรมขนส่ง สปป. ลาว เพื่อหารือการเพิ่มเส้นทาง R12 ไว้ใน GMS CBTA สพพ. ได้นำเสนอเหตุผลความจำเป็นในการนำถนนหมายเลข 12 ไว้ใน GMS CBTA ประโยชน์ที่ สปป.ลาว จะได้รับจากการพัฒนาโครงการดังกล่าว และการจัดทำ Minute of Discussion ระหว่าง สพพ. และกรมขนส่ง เพื่อยืนยันความตั้งใจที่จะเพิ่มเส้นทาง R12 และปฏิบัติงานต่างๆ ภายใต้ข้อตกลง GMS CBTA ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZ3t0 3 ก.พ. 2563 ข่าวอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารและพรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล สพพ. จัดโครงการฝึกอบรม (In house training) หัวข้อ "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562" โดยรับฟังการบรรยายจากรองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดี ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2563 และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 การฝึกอบรมในครั้งนี้ทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถพัฒนาและสร้างจิตสำนึกและความตระหนักรู้สาธารณะในเรื่องสิทธิในความเป็นส่วนตัวของประชาชน และนำมาจัดทำแนวทางคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานของ สพพ. ต่อไป http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZ3t0 7 ก.พ. 2563 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย (ไทย-เมียนมา-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ช่วงบ่าย) นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย (ไทย-เมียนมา-ญี่ปุ่น) เพื่อการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยมีนายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หัวหน้าคณะฝ่ายไทย) U Aung Soe (Secretary, Myanmar Special Economic Zone Central Working Body) (หัวหน้าคณะฝ่ายเมียนมา) และ Mr. IMAKYUREI Manabu (Deputy Director-General for Trade, Economic Cooperation and International Technology Strategy, Ministry of Economy, Trade and Industry) (หัวหน้าคณะฝ่ายญี่ปุ่น) เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างไทย-เมียนมา-ญี่ปุ่น โดยหารือถึงความเป็นไปได้ในการบูรณาการแผนแม่บทโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย รับทราบผลการศึกษาในเบื้องต้นของการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย และความเป็นไปได้ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายของญี่ปุ่น ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScAUt0 24 ก.พ. 2563 สพพ. อบรมพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สพพ. จัดโครงการฝึกอบรม (In house training) หัวข้อ "พระราช บัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560" ณ อาคารซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับมาตราฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบสอดคล้องกับนโยบายองค์กร สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และสามารถนำมาจัดทำแนวทางคู่มือเพื่อการปฏิบัติงานของ สพพ. ต่อไป http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZ3t0 17 ก.พ. 2563 การประชุมคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจไทย – เมียนมา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ช่วงเช้า) นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจไทย – เมียนมา ว่าด้วยการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หัวหน้าคณะฝ่ายไทย) และ U Aung Soe (Secretary, Myanmar Special Economic Zone Central Working Body) (หัวหน้าคณะฝ่ายเมียนมา) เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างไทย – เมียนมา ในการนี้ การประชุมดังกล่าวได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายระยะแรก และโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย – เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcAUt0 24 ก.พ. 2563 สพพ. และเมียนมา ร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) และ Daw Si Si Pyone, Director General, Treasury Department, Ministry of Planning, Finance and Industry (MOPFI) ร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้ โครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) (Third Greater Mekong Subregion (GMS) Corridor Towns Development Project in Myawaddy, Kayin State) โดยมี H.E. U Han Zaw, Union Minister of Construction (MOC) U Kyaw Linn Deputy Minister of MOC นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง H.E. U Maung Muang Win, Deputy Minister of MOPFI และนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) เป็นสักขีพยาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการประปาและพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะในเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง เมียนมา ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตากของไทย ให้สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง การเติบโตของเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวชายแดน รวมถึงการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) ซึ่งเชื่อมโยงพื้นที่เมียนมา-ไทย-เวียดนาม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcAUt0 27 ก.พ. 2563 คพพ. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง คณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) นำโดย นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าเยี่ยมคารวะ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ประกอบด้วย H.E. U Soe Win รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผน การคลัง และอุตสาหกรรม (Ministry of Planning, Finance and Industry: MOPFI) H.E. U Bharat Singh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Ministry of Investment and Economic Relations: MIFER) Dr. Tun Naing และ U Khin Maung Win รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน (Ministry of Electricity and Energy: MOEE) และ U Phyo Min Thein มุขมนตรีภาคย่างกุ้ง ณ กรุงเนปยีดอ และเมืองย่างกุ้ง เมียนมา ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2563 โอกาสนี้ ผู้แทนฝ่ายไทยและเมียนมาได้หารือประเด็นภาพรวมความร่วมมือและโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการของ สพพ. ในเมียนมา โดยยินดีกับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่แน่นแฟ้นในการร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมียนมาเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบการพัฒนาของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การส่งเสริมการค้าการลงทุน ตลอดจนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และเน้นย้ำความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งในระดับภูมิภาคและเมืองผ่านโครงการให้ความช่วยเหลือฯ ของ สพพ. เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมิติ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcAUt0 27 ก.พ. 2563 สพพ. สำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง คณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) นำโดยนายจักร บุญ-หลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ประกอบด้วยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. และ พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ เดินทางสำรวจพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง ร่วมกับ Yangon Electricity Supply Corporation (YESC), Ministry of Electricity and Energy (MOEE) ณ เขต North Okkalapa เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการดังกล่าว ฝ่ายเมียนมาได้ขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน (Financial Assistance: FA) จาก สพพ. เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเขต North Okkalapa ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองย่างกุ้งได้ โดยโครงการดังกล่าว สพพ.อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนขออนุมัติให้ FA จากคณะรัฐมนตรี http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcAUt0 27 ก.พ. 2563 ASEAN Single Window คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 อนุมัติให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงกับระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW) วงเงิน 18,820,805.12 บาท โดยใช้เงินสะสมของ สพพ. โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สพพ. กรมศุลกากร และ สปป.ลาว มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ ASW ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศสมาชิกอาเซียน อันเป็นการสนับสนุนด้านการขนส่ง ตลอดจนการค้าได้อย่างสมบูรณ์ http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycAUt0 17 เม.ย. 2563 สพพ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดย นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcAKt0 2 มิ.ย. 2563 ประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ประกาศมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcAKt0 12 มิ.ย. 2563 สพพ. ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcAKt0 26 มิ.ย. 2563 การยื่นหนังสือแสดงเจตจำนง (EOI) เข้ารับบริการเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา การยื่นหนังสือแสดงเจตจำนง (EOI) เข้ารับบริการเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการพัฒนาเมืองภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 3 ในส่วนของเมืองเมียวดี (การปรับปรุงระบบน้ำประปา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcAat0 9 ก.ค. 2563 สพพ. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAKt0 26 มิ.ย. 2563 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สพพ. กับ ธสน. นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพพ. และ ธสน. โดยมีนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ สพพ. และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ ธสน. ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนด้านการเงิน ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย เข้าไปประกอบธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงานมากขึ้น ณ ห้องอัญชัน ชั้น 24 อาคารเอ็กซิมแบงก์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycAKt0 1 ก.ค. 2563 ครม.อนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 อนุมัติให้สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) สำหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และเขต North Dagon) ในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน วงเงิน 1,458.248 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินจากเงินงบประมาณและเงินกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และยังเป็นการสนับสนุนการผลิตสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเป็นผลจากเงื่อนไขเงินกู้ที่ได้กำหนดให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จากประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าสัญญา อีกทั้งช่วยดึงดูดนักลงทุนชาวไทยให้เข้าไปลงทุนในเมียนมา โดยใช้บริการรับเหมาก่อสร้างและวิศวกรควบคุมงานจากประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินโครงการด้วย http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcAat0 15 ก.ค. 2563 สพพ. เข้าร่วมการหารือระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทางการทูตเชิงเศรษฐกิจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงฯ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) พร้อมผู้แทนจาก สพพ. เข้าร่วมการหารือระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทางการทูตเชิงเศรษฐกิจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในยุคหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จัดโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินนโยบาย “การทูตเชิงเศรษฐกิจ” ได้จัดการหารือดังกล่าว โดยมี นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ วิสาหกิจและเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้แทนระดับสูงของแต่ละหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการทูตเชิงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในยุคหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก และทุกประเทศต่างเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติใหม่ (New Normal) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสิ่งท้าทายดังกล่าว โดยกระทรวงการต่างประเทศ เห็นว่า ผลประโยชน์ของไทยยึดโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ในทุกมิติและในวงกว้าง ไทยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกระชับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศดังกล่าวในการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และเพื่อรักษาผลประโยชน์ของไทยใน อนุภูมิภาค http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScAat0 13 ก.ค. 2563 สพพ. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านกับภาคเอกชน ซึ่งมีตัวแทนจากภาคเอกชน อาทิ สมาคมผู้รับเหมาและที่ปรึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมภาคเอกชนไทยให้เข้าไปมีบทบาทการลงทุนและการทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้โครงการของ สพพ. โดยมีนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน นางสาวหทัยทัต มหาสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 1 และนางสาวดาริวรรณ เปรมภูมิเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 2 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ภาพรวม ทิศทางการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการ รวมถึงความก้าวหน้าของโครงการและโครงการในอนาคตของ สพพ. ณ อาคารซันทาวเวอร์ส บี ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ในการนี้ การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้ความรู้และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เข้าไปมีบทบาทในการลงทุนและการทำงานในประเทศเพื่อนบ้านและให้ผู้บริหารของสพพ. ได้มีโอกาสพบปะกับหน่วยงานภาคเอกชน สมาคมผู้รับเหมา สมาคมที่ปรึกษา และที่เกี่ยวข้อง http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcAat0 14 ก.ค. 2563 สพพ. ร่วมแสดงความยินดี ธ.ก.ส. ก้าวสู่ปีที่ 55 นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก้าวสู่ปีที่ 55 ในโอกาสดังกล่าว สพพ. ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค โดยมีนายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้การต้อนรับ และเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcBKt0 6 พ.ย. 2563 สพพ.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcAat0 23 ก.ค. 2563 NEDA In house training สพพ. จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561" เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร. ภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ,ที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. (พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์) และอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcAat0 20 ก.ค. 2563 สพพ. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และพิธีลงนามถวายพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcAat0 24 ก.ค. 2563 สพพ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucAat0 11 ส.ค. 2563 สพพ. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานพระราชพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยใช้กำลังพลปฏิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจร่วมกับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน จัดเตรียมสถานที่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งร่วมรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ท้องสนามหลวงและกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycAat0 13 ส.ค. 2563 สพพ.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักการมาตรฐานสากลของสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ณ กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcA3t0 27 ส.ค. 2563 สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกรมสรรพากร ครบรอบ 105 ปี นางสาวสุขุมา สาระหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมประสิทธิภาพและสื่อสารองค์กร และนางสาววิภา สีโสด ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินบริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากร ครบรอบ 105 ปี พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ “วิถีใหม่...ให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย” (Easy Tax Transforms) โดยมี นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีฯ ให้การต้อนรับ ณ กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScA3t0 2 ก.ย. 2563 สพพ.ร่วมประชุมปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ) เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็นปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ ประเด็นย่อยการรวมกลุ่มในภูมิภาค การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศและภูมิภาค ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcA3t0 8 ก.ย. 2563 ฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนจิตอาสา 904 หน่วยงานในพระองค์ พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกทบทวนจิตอาสา 904 (Upgrade) ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เพื่อทบทวนและฝึกปฏิบัติให้ตระหนักถึงพระคุณของสถาบันกษัตริย์ไทย รู้จักบทบาทหน้าที่ มีความเสียสละและระเบียบวิวัย เป็นผู้นำ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม และร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcA3t0 15 ก.ย. 2563 สพพ.ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันออนไลน์ปี 2563 “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว” นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว - Power of Data” ผ่านช่องทาง Live บน Facebook องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมี หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนคนธรรมดา เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในเรื่องการจับโกงจะง่ายกว่าเดิม ถ้ามีอาวุธอย่าง “ข้อมูล” ที่มาช่วยให้เกิดความเข้าใจ และป้องกันไม่ให้การทุจริตเกิดขึ้น ณ อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcA3t0 15 ก.ย. 2563 รองผู้อำนวยการ สพพ.นายกีรติฯ เป็นวิทยากรบรรยาย การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ฯ นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นภาพรวมโครงการความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ในการสัมมนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพ การพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของภาครัฐและเอกชนตามกรอบความร่วมมือ 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ จากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ส่วนราชการประจำจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียง หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ และสภาธุรกิจไทย-ลาว http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcA3t0 18 ก.ย. 2563 สพพ. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา สบน. ครบรอบ 18 ปี นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์และการกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครบรอบ 18 ปี โดยมีนางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcA3t0 23 ก.ย. 2563 สพพ. อบรมสัมมนาประจำปี 2563 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2563 โดยมี การถ่ายทอดแผนการปฏิบัติ งาน (Action plan) และเกณฑ์การประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม ดุสิตดีทูเขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 24-26กันยายน 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucA3t0 27 ก.ย. 2563 สพพ.ร่วมสัมมนาและบรรยายพิเศษฯ นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมสัมมนาโครงการเสวนาเศรษฐกิจชายแดน และบรรยายพิเศษหัวข้อ “การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้าน โอกาสและความท้าทายของการพัฒนาเพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจชายแดน” พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือบูรณาการโครงการวิจัยร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (OBELS) ณ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่30 กันยายน 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycA3t0 30 ก.ย. 2563 สพพ. ร่วมแสดงความยินดีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 18 ปี พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 18 ปี และร่วมมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนเพื่อสาธารณะประโยชน์ และการกุศล โดยมีนายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScBUt0 6 ต.ค. 2563 สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกรมบัญชีกลางครบรอบ 130 ปี พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ร่วมแสดงความยินดีกับกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 130 ปี และร่วมมอบเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ ณ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcBUt0 7 ต.ค. 2563 สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารกระทรวงการคลัง นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วย พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ในโอกาสเข้ารับตําแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง โดย สพพ. ได้แนะนำองค์กรและภารกิจของ สพพ. ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcBUt0 8 ต.ค. 2563 สพพ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ กระทรวงการคลัง นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำทีมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโถงวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcBUt0 12 ต.ค. 2563 สพพ. ร่วมยินดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมรับนโยบายการดำเนินงานและรายงานผลความก้าวหน้าโครงการของ สพพ. ณ ห้องงาช้าง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcBUt0 14 ต.ค. 2563 สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 59 ปี นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วย พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและมอบเงินสนับสนุนเพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ สศค. โดยมีนางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucBUt0 16 ต.ค. 2563 สพพ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2563 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2563 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycBUt0 21 ต.ค. 2563 สพพ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) นายไพฑูรย์ จันทร์ธนไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ประจำปี พ.ศ.2563 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcBKt0 23 ต.ค. 2563 ผู้อำนวยการ สพพ. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. ให้การต้อนรับ นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ (H.E. Mrs. Helene Budliger) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย และร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สพพ. และสมาพันธรัฐสวิส รวมถึงนำเสนอบทบาทของ สพพ. ภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS ณ อาคารซันทาวเวอร์ส วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScBKt0 3 พ.ย. 2563 สพพ. เป็นตัวแทนจัดประชุม 4 ฝ่าย (CEXIM-EDCF-JICA-NEDA) อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM-EDCF-JICA-NEDA อย่างไม่เป็นทางการผ่านทาง VDO Conference โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้แทนจากทั้ง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศจีน (CEXIM) กองทุนความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ (EDCF) ของเกาหลีใต้ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และ สพพ. ได้ร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการดำเนินงานของแต่ละประเทศในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 รวมถึงได้มีการเชิญ Mr. I Kadek Dian Sutrisna, Chief Economist เป็นผู้แทนจาก PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) หรือ PT SMI ของอินโดนีเซียมาแนะนำองค์กร รวมถึงแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ International Development Finance Club (IDFC) รวมถึงผู้แทนจาก JICA ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนะนำการประชุมของหน่วยงานด้านการพัฒนาในระดับนานาชาติ คือ Finance in Common Summit ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563 ณ กรุงปารีส ผ่านทาง VDO Conference ซึ่งเปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านการพัฒนาทั่วโลกสามารถเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของ IDFC การประชุมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันของทั้ง 4 หน่วยงานในช่วงที่ สพพ. ไม่สามารถดำเนินการจัดการประชุม 4 ฝ่าย ระหว่าง CEXIM-EDCF-JICA-NEDA ครั้งที่ 10 ที่ประเทศไทยได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcBKt0 5 พ.ย. 2563 สพพ. ศึกษาดูงาน บริษัท ทีโอที ฯ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) นำบุคลากรเข้าร่วมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ โดยมีนางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ และ ดร.ธีรวัฒน์ อิสสริยะกุล ผู้จัดการส่วนบริหารจัดการความปลอดภัยและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายเสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัล " Cyber Security and Cloud Service" เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcBKt0 26 พ.ย. 2563 สพพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณห้องโถงวายุภักษ์ ชั้น 1 กระทรวงการคลัง และบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcBKt0 4 ธ.ค. 2563 สพพ. ร่วมงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 “DG Awards 2020” สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcBKt0 4 ธ.ค. 2563 สพพ. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ วิทยาลัยการทัพบก นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เป็นวิทยากรบรรยายในชุดวิชานโยบายการเมืองระหว่างประเทศและการทูตของไทยในปัจจุบัน โดยบรรยายในหัวข้อ "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 66 ปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยการทัพบก กรุงเทพ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucBKt0 7 ธ.ค. 2563 สพพ. จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทน ต่อการทุจริต” ณ อาคารซันทาวเวอร์ส วิภาวดีรังสิต เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.30 น. http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycBKt0 9 ธ.ค. 2563 สพพ. สวัสดีปีใหม่ 2564 ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหาร สพพ. เข้าอวยพรปีใหม่ 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZUt1 30 ธ.ค. 2563 “NEDA Talk in Uni” นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “NEDA Talk in Uni” ครั้งที่ 1 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ได้บรรยายเชิงวิชาการหัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของ สพพ. รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการปฏิบัติงานของ สพพ. รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZat1 7 เม.ย. 2564 สพพ. เข้าร่วมประชุม IENE International Conference พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมประชุม IENE International Conference, “IENE: Helping Tigers, Rhinos, and Elephants Cross the Road: Wildlife Friendly Infrastructure Measures in Asia” เพื่อนำเสนอมาตรการลดผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทาง เชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (The Construction of Two-Lane Road Connecting Dawei Special Economic Zone to Myanmar Thailand Border Project) และแนวทางการปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Environmental and Social Safeguards Guidelines: ESS) ของ สพพ. โดยเป็นการประชุม online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings จัดขึ้นโดย World Wildlife Fund (WWF), Washington, D.C. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZUt1 15 ม.ค. 2564 สพพ. ร่วมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหาร เข้าถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZUt1 15 ม.ค. 2564 สพพ. จัดอบรม "ธรรมาภิบาลข้อมูล Data Governance” สพพ. เข้ารับการฝึกอบรม "ธรรมาภิบาลข้อมูล Data Governance” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมูล รวมถึงกระบวนการ บุคลากร เทคโนโลยีที่จำเป็นในการจัดการและปกป้องข้อมูลขององค์กร ซึ่งบรรยายโดยนายสุวรรณโชติ ศิริมหาศาล นักเทคโนโลยีดิจิทัล 2 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) ณ ห้องประชุม 1 อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีเจ้าหน้าที่บางส่วนอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZUt1 15 ม.ค. 2564 ประกาศ บริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เรื่อง จัดจ้างผู้ให้บริการจัดทำบัญชีให้แก่บริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ประจำปี 2564 ประกาศ บริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เรื่อง จัดจ้างผู้ให้บริการจัดทำบัญชีให้แก่บริษัท ทวาย เอสอีแซด ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ประจำปี 2564 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZUt1 20 ม.ค. 2564 สพพ. ร่วมประชุม หารือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกับนายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของ สพพ. ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQqcZUt1 25 ม.ค. 2564 สพพ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านคมนาคมขนส่ง ครั้งที่ 24 พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านคมนาคมขนส่ง ครั้งที่ 24 (24th Meeting of GMS Subregional Transport Forum : STF – 24) โดยมีหัวข้อหลักของการประชุม คือ “Forging Greater Transport Connectivity Toward the Vision of GMS – 2030” ในการนี้ พันเอก ดร. ศรัณยูฯ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา และงานสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมทั้งนำเสนอโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการคมนาคมขนส่งของ สพพ. ร่วมด้วย โดยเป็นการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings จัดขึ้นโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQucZUt1 27 ม.ค. 2564 สพพ. จัดสัมมนาศึกษาการจัดลำดับความสำคัญ ของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้าน สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนาโครงการศึกษาการจัดลำดับความสำคัญของการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเปิดจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินผลการศึกษาศักยภาพด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในสปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา เพื่อวางแผนการเชื่อมโยงพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. กล่าวเปิดงานสัมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมสวิสโซเทล http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQycZUt1 10 ก.พ. 2564 สพพ. ร่วมประชุมกับผู้แทน สศช. เพื่อหารือแนวทางการจัดทำ Country Strategy พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกับนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของ สพพ. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQOcZKt1 12 ก.พ. 2564 สพพ. ร่วมประชุมกับผู้แทนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและกรมเอเชียตะวันออกเพื่อหารือแนวทางการจัดทำ Country Strategy พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกับนายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดี กรมเอเชียตะวันออก เพื่อหารือ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของ สพพ. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZKt1 12 ก.พ. 2564 สพพ. ร่วมประชุมกับผู้แทนกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์เพื่อหารือแนวทางการจัดทำ Country Strategy นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ เพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมประชุมกับนางสาวมณฑา พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของ สพพ. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZKt1 12 ก.พ. 2564 สพพ. ร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางการจัดทำ Country Strategy พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมประชุมกับนายเชวังโชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และเมียนมา และผู้แทนถาวรประจำ UN-ESCAP (Tshewang C. Dorji Ambassador of Bhutan to Thailand, Australia, Singapore and Myanmar and Permanent Representative to UN-ESCAP) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศภูฏาน (Country Strategy) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของ สพพ. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQAcZKt1 12 ก.พ. 2564 สพพ. ร่วมประชุมกับอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อหารือแนวทางการจัดทำ Country Strtegy พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมประชุมกับท่านอุคำ แสงแก้วมีไชย์ อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Oukham Sengkeomixay, Minister) ประจำประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของ สพพ. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQEcZKt1 12 ก.พ. 2564 สพพ. ร่วมประชุมกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำ Country Strategy นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกับนายพฤทธิพงษ์ ปุณฑริโกบล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของ สพพ. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQIcZKt1 22 ก.พ. 2564 สพพ. ร่วมประชุมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทาง การจัดทำ Country Strategy พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และคณะ เข้าร่วมประชุมกับนายธีรสิทธิ เศวตศิลา ประธานคณะอนุกรรมการด้านการค้าชายแดน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของ สพพ. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQMcZKt1 23 ก.พ. 2564 พิธีประกาศเจตนารมณ์ “สพพ. ใจสะอาด Happy อย่างมีคุณธรรม” นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เป็นประธานในการนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ “สพพ. ใจสะอาด Happy อย่างมีคุณธรรม” มีความว่าจะซื่อตรง จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรักสมานฉันท์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็นหลักสำคัญ มั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนทุกข์ยากของประชาชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQScZat1 18 มี.ค. 2564 จิตอาสา สพพ. บริจาคโลหิตและสเต็มเซลล์ นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน นำบุคลากรจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครบริจาคโลหิตและสเต็มเซลล์ โดยมีนางสาวสมใจ สมบัตินิมิตสกุล หัวหน้างานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย http://neda.or.th/2018/th/news/detail?d=qQWcZat1 18 มี.ค. 2564