จัดซื้อจัดจ้าง

รวบรวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้าง โครงการพัฒนาเว็บไซต์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย: เพ็ญนภา โอชารส
  • 19 ก.ค. 2565
  • 435 View
การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง