สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมกับสภาธุรกิจไทย-เมียนมา หารือแนวทางดำเนินความร่วมมือในเมียนมา
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 13 มิ.ย. 2565
  • 242 View
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-เมียนมา นำโดยนายกริช อึ้งวิฑูรย์สถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ร่วมประชุมหารือความร่วมมือและแนวทางการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้ร่วมกันหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(เมียนมา) แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานในเมียนมา ตลอดจนหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่จะเป็นการช่วยเหลือแก่ชาวเมียนมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผ่านการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยและเมียนมา รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สพพ.
แท็กฮิต