สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 13 ส.ค. 2563
  • 320 View

พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานพระราชพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยใช้กำลังพลปฏิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจร่วมกับโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน จัดเตรียมสถานที่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งร่วมรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ท้องสนามหลวงและกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563

แท็กฮิต