สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครบรอบ 59 ปี
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 16 ต.ค. 2563
  • 305 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วย พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 59 ปี สำนักงานเศรษฐกิจการคลังและมอบเงินสนับสนุนเพื่อสมทบเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ สศค. โดยมีนางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

แท็กฮิต