สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. อบรมสัมมนาประจำปี 2563
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 27 ก.ย. 2563
  • 320 View
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี 2563 โดยมี การถ่ายทอดแผนการปฏิบัติ งาน (Action plan) และเกณฑ์การประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม ดุสิตดีทูเขาใหญ่ ระหว่างวันที่ 24-26กันยายน 2563
แท็กฮิต