สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี ของ สพพ.
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 19 พ.ค. 2564
  • 681 View

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี ของ สพพ. ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

แท็กฮิต