สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้หัวข้อ “คบเด็กสร้างชาติ”
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 6 ก.ย. 2564
  • 106 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้หัวข้อ “คบเด็กสร้างชาติ” โดยมีตัวแทนจากหลายหน่วยภาครัฐเข้าร่วม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ณ อาคารซันทาวเวอร์ส

แท็กฮิต