สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และพิธีลงนามถวายพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 24 ก.ค. 2563
  • 401 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารซันทาวเวอร์ส ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

แท็กฮิต