สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา สบน. ครบรอบ 18 ปี
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 23 ก.ย. 2563
  • 306 View
นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์และการกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะครบรอบ 18 ปี โดยมีนางแพตริเซีย มงคลวนิชผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563
VOTE POLL
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
ท่านมีความรู้สึกต่อเว็บไซต์ของ สพพ. อย่างไร
  • ชอบ
  • ไม่ชอบ
แท็กฮิต