สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

จิตอาสา สพพ. บริจาคโลหิตและสเต็มเซลล์
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 18 มี.ค. 2564
  • 172 View
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน นำบุคลากรจิตอาสาพระราชทาน เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครบริจาคโลหิตและสเต็มเซลล์ โดยมีนางสาวสมใจ สมบัตินิมิตสกุล หัวหน้างานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต