สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

บทบาทของจิตอาสาในวาระแห่งชาติ COVID - 19
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 30 มิ.ย. 2564
  • 188 View
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และประธานคณะอนุกรรมการจิตอาสา สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) ให้การต้อนรับ นายสุรเชษฎ์ ชื่นฟัก และนางสาวคณัสมน เต็มรักษ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ "เป็น เบ้า เป็นแม่พิมพ์" ให้การบรรยายออนไลน์ในหัวข้อ บทบาทของจิตอาสาในวาระแห่งชาติ Covid-19 โดยการฝึกอบรมบุคลากรเหล่าจิตอาสาของ สพพ. จะได้รับประโยชน์และความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการเตรียมตัวปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตการณ์เส้นทางการแพร่ระบาดโควิด-19 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ อาคารซันทาวเวอร์ส วิภาวดี กรุงเทพฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต