สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

ผู้อำนวยการ สพพ. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 3 พ.ย. 2563
  • 316 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. ให้การต้อนรับ นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ (H.E. Mrs. Helene Budliger) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย และร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สพพ. และสมาพันธรัฐสวิส รวมถึงนำเสนอบทบาทของ สพพ. ภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS ณ อาคารซันทาวเวอร์ส วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

แท็กฮิต