สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมประชุมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อหารือแนวทาง การจัดทำ Country Strategy
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 23 ก.พ. 2564
  • 1145 View

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกับนายธีรสิทธิ เศวตศิลา ประธานคณะอนุกรรมการด้านการค้าชายแดน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของ สพพ. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

แท็กฮิต