สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

รองผู้อำนวยการ สพพ.นายกีรติฯ เป็นวิทยากรบรรยาย การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 18 ก.ย. 2563
  • 350 View
นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นภาพรวมโครงการความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ในการสัมมนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพ การพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของภาครัฐและเอกชนตามกรอบความร่วมมือ 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ จากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ส่วนราชการประจำจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดใกล้เคียง หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ และสภาธุรกิจไทย-ลาว
แท็กฮิต