สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมประชุมกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำ Country Strategy
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 22 ก.พ. 2564
  • 975 View

นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกับนายพฤทธิพงษ์ ปุณฑริโกบล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (Country Strategy) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของ สพพ. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

แท็กฮิต