สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เดินทางปิดโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ ASEAN Single Window (ASW) และติดตามความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย – ลาวระยะที่ 2 (ท่านาแล้ง – เวียงจันทน์) ส่วนที่ 2
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 18 ส.ค. 2565
  • 247 View

นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อประชุมปิดโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ ASEAN Single Window (ASW) ร่วมกับรองอธิบดีกรมภาษี กระทรวงการเงิน สปป.ลาว และผู้แทนกรมภาษีกระทรวงการเงิน ผู้แทนกรมนำเข้าและส่งออกกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ณ กรมภาษี กระทรวงการเงิน นครหลวงเวียงจันทน์ และติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย – ลาว ระยะที่ 2 (สายท่านาแล้ง – เวียงจันทน์) ส่วนที่ 2 ร่วมกับรองอธิบดีกรมทางรถไฟและผู้แทนกรมทางรถไฟ ณ กรมทางรถไฟและพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565

แท็กฮิต