สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารกระทรวงการคลัง
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 8 ต.ค. 2563
  • 310 View
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วย พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ในโอกาสเข้ารับตําแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง โดย สพพ. ได้แนะนำองค์กรและภารกิจของ สพพ. ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563
แท็กฮิต