สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางการจัดทำ Country Strategy
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 12 ก.พ. 2564
  • 246 View

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)เข้าร่วมประชุมกับนายเชวังโชเพล ดอร์จิ เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และเมียนมา และผู้แทนถาวรประจำ UN-ESCAP (Tshewang C. Dorji Ambassador of Bhutan to Thailand, Australia, Singapore and Myanmar and Permanent Representative to UN-ESCAP) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศภูฏาน (Country Strategy) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ของ สพพ. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

แท็กฮิต