สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกรมบัญชีกลางครบรอบ 130 ปี
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 7 ต.ค. 2563
  • 283 View

พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ร่วมแสดงความยินดีกับกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 130 ปี และร่วมมอบเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลาง โดยมีนายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ ณ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

แท็กฮิต