สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 2 มิ.ย. 2563
  • 610 View

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดย นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563

แท็กฮิต